Hiilinielut

Turun kaupungin omistuksessa

  • metsiä noin 4800 ha
  • peltoja ja laitumia noin 1800 ha

Turku hillitsee ilmastonmuutosta vahvistamalla hiilinielujaan. Turun metsien vuotuinen sidontakyky vastaa alueen henkilöautoliikennettä, mikäli metsiä ei hakattaisi yhtään.

Turun kaupunki huolehtii maaperässä ja kasvillisuudessa olevasta hiilivarastosta pyrkimällä lisäämään viheralueita ja säilyttämään alueensa metsiä, peltoja, kasvillisuuden määrää ja suosimaan luonnonmukaisuutta istutusalueilla. Uudenlaista kaupunkiluontoa ja viherrakentamista lisätään kaupungin tiivistyessä.

Keinoja hiilinielujen vahvistamiseen:

  • Metsänhoitosuunnitelman päivityksessä hiilinielujen vahvistaminen otetaan yhdeksi lähtökohdista. Pirstoutunutta viherverkostoa korjataan soveltuvia peltoalueita metsittämällä.
  • Uudet maa-alueet pyritään hankkimaan puustoisina. Metsää ei hoideta talouden ehdoilla.
  • Kaupunkipuistoa ja siihen liittyvää viherverkostoa kehitetään edelleen ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi (hiilinielut) sekä varautumisen tueksi (hulevedet, vaikutus mikroilmastoon).
  • Rakentamisen suunnittelussa otetaan sini-viherkerroin käyttöön, suositaan maaperän säilyttävää rakentamista ja pitkäikäisiä puutuotteita. Puurakentamista kehitetään ja sen osuutta kasvatetaan.
  • Kasvillisuuden ja maaperän hiilivarastot ja -nielut lasketaan neljän vuoden välein. Seurantaa kehitetään ottaen mahdollisuuksien mukaan huomioon myös vesistöt