Liikkuminen

Liikkumisjärjestelmä on toiseksi merkittävin päästöjen aiheuttaja. Liikenne aiheuttaa noin neljänneksen Turun päästöistä (vuonna 2020).

Turun kaupunki kehittää kestävän liikkumisen ratkaisuja, jotka tukevat kaupungin ilmastotavoitteita, lisäävät kaupungin viihtyisyyttä ja kilpailukykyä sekä luovat uusia liiketoimintamalleja. Hiilineutraali liikkumisjärjestelmä koostuu useista erilaisista toisiaan tukevista ratkaisuista. Näitä ovat esimerkiksi sähköisen liikenteen kehittäminen, digitaaliset ratkaisut, yhteiskäyttökulkuneuvot, kevyen liikenteen kehittäminen sekä liikkuminen palveluna – toimintamalli.

Liikkumisen kehittäminen on myös osa kaupungin kärkihankkeita: Keskustan kehittäminen, Kupittaan tiedepuisto ja Smart & Wise - liikkumisen ja liikenteen kokonaisuus.

Joukkoliikenteen kehittäminen:

Sähköinen liikenne

 • Kolmasosa Fölin busseista muuttui sähköisiksi vuonna 2022:
  • Tehtyjen kilpailutuksien ansiosta Sähköbusseja tulee olemaan yhteensä 70 kappaletta ja niillä tullaan ajamaan yli 5 miljoonaa kilometriä vuodessa. CO2-päästöjä säästyy vuosittain yli 6 000 tonnia.
  • eFöli -sähköbussit linjalla 1
  • Vuonna 2021 liikenteeseen tuli 47 uutta sähköbussia, joista linjat 6,7 ja 7A ovat seudullisia.
 • Maailman ensimmäinen sähköinen kirjastoauto operoi Turussa
 • Sähköisten ajoneuvojen latauspalveluiden kehittäminen
 • Sähköisten kaupunkipyörien kokeilu eFöllärit
 • Digitaaliset ratkaisut: Aikataulunäyttöjen huomattava lisääminen bussipysäkeille mahdollistaa reaaliaikaisen aikataulu –ja poikkeusinformaation.
 • Suomen ensimmäisenä lähimaksun käyttöönotto Fölin busseissa sujuvoittaa erityisesti satunnaista matkustamista.

Kävelyn ja pyöräilyn kehittäminen

Raideliikenteen kehittäminen

 • Raitiotien suunnittelu yhdistyy kaupungin tärkeisiin strategisiin tavoitteisiin ja hankkeisiin kuten Tiedepuistoon, keskustan kehittämiseen ja Tunnin junaan. Toteutuessaan se tulisi muuttamaan kulkutapajakaumaa ja tiivistämään kaupunkirakennetta tukien näin hiilineutraaliustavoitteita.
 • Tunnin juna on toteutuessaan merkittävä liikenteen hiilidioksidipäästöjä vähentävä ratkaisu, joka lisää myös Turun seudun kilpailukykyä.
 • Turun ratapihan ja Kupittaa-Turku-kaksoisraiteen rakennushanke mahdollistaa lähijuna -ja tavaraliikenteen kehittämisen sekä nopeiden junayhteyksien kehittämisen.

Muita liikkumiseen vaikuttavia kokonaisuuksia

 • Civitas Eccentric – hankeessa on edistetty kaupunkipyöräilyä, sähköistä joukkoliikennettä, ajoneuvojen yhteiskäyttöä, biokaasun käyttöä polttoaineena sekä kokonaisvaltaista liikkuminen palveluna -toimintamallia. Hanke toi Turkuun myös Föli kaupunkipyörät.
 • Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelma panostaa kestävään liikkumiseen koko kaupunkiseudulla. Liikenteen toimivuus ja keskustan hyvä saavutettavuus kaikilla kulkutavoilla voidaan turvata vain, jos ruuhkautumista onnistutaan hillitsemään lisäämällä jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen suosiota
 • Keskustavisio 2050 mukaan Turun keskustaa kehitetään vetovoimaisemmaksi lisäämällä kevyenliikenteen mahdollisuuksia ja sujuvoittamalla joukkoliikennettä.
 • Yleiskaava 2029. Valmisteilla olevan koko kaupungin yleiskaavan tavoitteena on suunnata kasvua pääasiassa keskustaan ja joukkoliikenteen pääreittien varsille. Tämä mahdollistaa joukkoliikenteen ja liikennejärjestelmien kehittämisen kestävästi.

Lisätietoa: