Varautuminen

Turku varautuu ilmastonmuutoksen aiheuttamiin riskeihin ja niiden vaikutuksiin pyrkien kehittymään ilmastokestävämmäksi kaupungiksi. Suurimmat ilmastoriskit Turussa liittyvät äkillisiin suuriin sademääriin, myrskyihin ja tulviin sekä nopeaan ekologiseen muutokseen. Sopeutumistoimenpiteiden merkittävimmät kokonaisuudet ovat:

  • Ilmastotiedon lisääminen
  • Vesien hallinta ja rakentaminen
  • Ekosysteemien turvaaminen
  • Sopeutumishankkeet
  • Yhteisöllisyyden tukeminen.

Varautumistoimet koskettavat koko yhteiskuntaa. Ilmastonmuutoksen globaalit vaikutukset voivat johtaa myös entistä suurempaan ilmastopakolaisuuteen, mihin on Turussakin varauduttava. Turku on kokonaisuutena melko hyvin ilmastonmuutosta kestävä kaupunki ja pystyy varautumaan riskeihin ja vaikutuksiin tehokkaasti.

Turun metsät ja viheralueet ovat myös merkittävä voimavara sitoessaan hiiltä ilmakehästä sekä tasatessaan esimerkiksi suurten äkillisten sademäärien vaikutuksia.