Kiertotalous ja resurssiviisaus

LISÄTIETOA KIERTOTALOUDESTA

Turku tekee aktiivisesti myös kansainvälistä kiertotalousyhteistyötä:

Turku on kansainvälinen kestävän kehityksen ja kiertotalouden edelläkävijä

Turun seudun kiertotaloutta ja resurssiviisaita ratkaisuja kehitetään alueellisena yhteistyönä.

Kiertotalous on keskeinen osa kaupungin ilmastopolitiikkaa eikä ilmastotavoitteisiin päästä ilman kiertotalousajattelua.  

Resurssiviisas kaupunki huomioi myös tuotannosta ja kulutuksesta syntyvät epäsuorat päästöt, joiden vähentäminen edellyttää ripeää kiertotalouteen siirtymistä. Epäsuorilla päästöillä tarkoitetaan tuotteen arvoketjun päästöjä, jotka syntyvät sen elinkaaren eri vaiheissa: raakamateriaalin tuottamisessa, tuotteen valmistuksessa, kuljetuksessa ja jakelussa sekä lopulta tuotteen päätymisessä jätteeksi. 
 

Kiertotaloudessa materiaalit ja tuotteet säilyvät kierrossa mahdollisimman pitkään ja kulutus perustuu enenevissä määrin palveluiden käyttämiseen, jakamiseen, vuokraamiseen ja kierrättämiseen. Sitran mukaan kiertotalous tarjoaa Suomen taloudelle 1,5 -2,5 miljardin euron vuotuisen kasvupotentiaalin: Suomesta löytyy niin vaadittava koulutustaso kuin teknologiaosaaminenkin. 

Resurssiviisauden tavoite