Kiertotalouden tiekartta

Turussa on otettu käyttöön Kiertotalouden Tiekartta – kohti resurssiviisasta yhteiskuntaa 2029, jonka avulla tavoitellaan hiilineutraalia Turkua vuoteen 2029 mennessä.

Tiekarttaan on valikoitunut seuraavat painopistealueet, joilla kiertotaloutta pyritään edistämään:

  • Ruokaketju ja ravinnekierrot 
  • Rakennukset ja rakentaminen
  • Energiajärjestelmä
  • Kuljetus ja logistiikka
  • Vesikierrot

Olennaisessa roolissa tiekartassa ovat myös läpileikkaavat teemat, kuten esimerkiksi elinkeinoelämän yhteistyö, julkiset hankinnat sekä reilu siirtymä. Tiekartan toimenpiteissä ei keskitytä ainoastaan kaupungin omiin tehtäviin vaan tuodaan esiin myös mihin alueella voidaan panostaa yhdessä eri toimijoiden kanssa.

Tiekartan valmistelu tehtiin Turun kaupungin, Turun Yliopiston, Turun ammattikorkeakoulun, Turku Science Park Oy, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen, Varsinais-Suomen Liiton, Valonian, Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:n sekä Sitran ja ICLEI:n välisessä yhteistyössä.

Tiekarttatyöhön osallistui noin 200 asiantuntijaa julkisesta hallinnosta, yrityksistä sekä koulutuksen ja tutkimuksen puolelta.

Turun kaupunki kehittää paikallista kiertotaloutta useiden roolien kautta. Lisäksi Turku tukee ja kannustaa yrityksiä, yhteisöjä ja asukkaita osallistumaan kiertotalouteen.

Kaupunki on:

  • Suunnittelija – Kaupunkisuunnittelu ja infrastruktuurin kehittäminen tukee resurssiviisautta.
  • Julkinen tilaaja – Julkiset hankinnat tehdään kiertotalouden periaatteiden mukaisesti.
  • Viranomainen – Paikallinen sääntely ja suunnittelu mahdollistavat kiertotalouteen siirtymisen.
  • Mahdollistaja – Kaupunki tukee toimijoita, jotka haluavat harjoittaa kiertotaloutta.
  • Viestinviejä – Turku helpottaa erilaisten toimijoiden yhteistyötä yhteisten alustojen avulla.

Kiertotalouden ratkaisujen tarve on maailmassa yhteinen, minkä takia Turun kaupunki ja alueen muut toimijat osallistuvat aktiivisesti myös kansainväliseen – erityisesti kaupunkien väliseen – kiertotaloutta kehittävään yhteistyöhön. ICLEI (Local Governments for Sustainability) -verkoston avulla Turun kiertotalouden tiekartasta tehtiin kansainvälisesti skaalattava malli. Ratkaisuja ja osaamista on tärkeää jakaa sekä soveltaa laajasti kiertotalouden edistämiseksi.

Turku tekee kiertotalouteen liittyvää yhteistyötä erilaisissa kansainvälisissä verkostoissa:

 

Introducing the Circular Turku Roadmap (ICLEI Circulars). Katso Youtube-video.