Kiertotalouden tiekartta

Turussa on otettu käyttöön Kiertotalouden Tiekartta – kohti resurssiviisasta yhteiskuntaa 2029, jonka toimien avulla tavoitellaan hiilineutraalia Turkua vuoteen 2029 mennessä.

Kiertotalouden kehitys on Turun alueella ja Varsinais-Suomessa hyvässä vauhdissa, ja alueen toimijat ovat sitoutuneet siihen vahvasti. Tiekartassa esitettyjen painopistealueiden valintaan ja muutostavoitteiden määrittelyyn osallistui noin 200 asiantuntijaa julkisesta hallinnosta, yrityksistä sekä koulutuksen ja tutkimuksen puolelta. Kumppanina on myös ICLEI (Local Governments for Sustainability) -verkosto, jonka avulla tiekartasta tehtiin kansainvälisesti skaalattava malli. Tiekarttatyötä tehdään Sitran tuella.

3._fair_transition_fn.png

Tiekarttaan on valikoitunut seuraavat painopistealueet, joilla kiertotaloutta pyritään edistämään:

  • Ruokaketju ja ravinnekierrot 
  • Rakennukset ja rakentaminen
  • Energiajärjestelmä
  • Kuljetus ja logistiikka
  • Vesikierrot

Olennaisessa roolissa tiekartassa ovat myös läpileikkaavat teemat, kuten esimerkiksi elinkeinoelämän yhteistyö ja julkiset hankinnat.

Turun seutu toimii esimerkkinä sellaisille kaupungeille ja seuduille ympäri maailman, jotka haluavat käynnistää kiertotaloustyönsä ja tehdä tavoitteellisempaa ilmastopolitiikkaa. Turku jakaakin parhaita käytäntöjä kiertotalousratkaisuista esimerkiksi japanilaisten kaupunkien kanssa.

Lue lisää Turun seudun kiertotalousratkaisuista ja tiekarttayhteistyöstä Circular Turku -raportista.
 

Mitä on kiertotalous ja miten sitä toteutetaan käytännössä? Katso Youtube video

"Introducing the Circular Turku Roadmap (ICLEI Circulars)" Katso Youtube video