Kiertotalouden tiekartta

Kiertotalouden tiekartta

Turussa kiertotaloutta vauhditetaan yhteistyöllä – #CircularTurku -tiekartta valmistelussa

Turun seudulla on huomattava määrä kiertotaloutta edistävää toimintaa. Turun Yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskuksen mukaan alueella on jo 700 kiertotalouden toimijaa, joista n. 270 on yrityksiä. Lisäksi Turusta löytyy vahvaa kiertotalousosaamista tutkimuksessa ja koulutuksessa.

Yhteistyössä seudun kiertotaloustoimijoiden kanssa Turun kaupunki valmistelee parhaillaan Circular Turku -resurssiviisauden tiekarttaa vauhdittamaan koko seudun siirtymää kohti kiertotaloutta. Tiekarttaa valmistellaan laajana alueellisena yhteistyönä. Kumppanina on myös ICLEI (Local Governments for Sustainability) -verkosto, jonka avulla tiekartasta tehdään kansainvälisesti skaalattava malli. Tiekarttatyötä tehdään Sitran tuella.

Lue lisää Turun seudun kiertotalousratkaisuista ja tiekarttayhteistyöstä Circular Turku -raportista.

Tiekarttaan valikoiduille painopistealoille työstetään parhaillaan muun muassa tavoitteenasetteluja ja seurannan indikaattoreita. Painopistealat ovat:

  • Ruokaketju ja ravinnekierrot 
  • Rakennukset ja rakentaminen
  • Energiajärjestelmä
  • Kuljetus ja logistiikka
  • Vesikierrot

Olennaisessa roolissa tiekartassa ovat myös läpileikkaavat teemat, kuten esimerkiksi elinkeinoelämän yhteistyö ja julkiset hankinnat.

Turun seutu toimii esimerkkinä sellaisille kaupungeille ja seuduille ympäri maailman, jotka haluavat käynnistää kiertotaloustyönsä ja tehdä tavoitteellisempaa ilmastopolitiikkaa. Turku jakaakin parhaita käytäntöjä kiertotalousratkaisuista esimerkiksi japanilaisten kaupunkien kanssa.