Kiertotalous Turussa

Kiertotaloustoiminta on aktiivista Turussa. Alueella on tunnistettu 700 kiertotalouden toimijaa ja 270 sitä toteuttavaa yritystä.

Turussa on kaksi laajaa kiertotalouspuistoa. Raisiossa toimiva Smart Chemistry Park kokoaa saman katon alle kemianteollisuuden toimijoita ja toimii samalla innovaatioalustana, jossa kehitetään teollisten sivuvirtojen kiertotalousratkaisuja. Topinpuistossa erilaisilla kiertotalousratkaisuilla palautetaan kaupunkilaisten jätteet takaisin kiertoon resursseiksi ja energiaksi.

Kaupungin keskustassa toimivan Kakolan jätevedenpuhdistamon toiminta perustuu kiertotalouteen. Puhdistamo tuottaa energiaa yli kymmenen kertaa enemmän kuin kuluttaa ja lisäksi parantaa merkittävästi Saaristomeren tilaa. Jäteveden lämpö otetaan talteen ja hyödynnetään kaukolämpönä ja -kylmänä. Puhdistuslietteestä valmistetaan biokaasua Gasumin laitoksessa.

    Turun yliopisto on kartoittanut kiertotalouden esteitä ja hyviä käytäntöjä yrityksille Turun seudulla. Kumppanuuksien löytämisen koettiin olevan avainasemassa:

    Myös asukkaiden näkökulmaa kiertotalouteen on tutkittu. Asukasnäkökulmasta yhteisöllisyys oli kiertotalouden perusta: