Kiertotalous Turussa

Kiertotaloustoiminta on aktiivista Turussa. Alueella on tunnistettu 700 kiertotalouden toimijaa ja 270 sitä toteuttavaa yritystä.

Turun alueella toimii erilaisia kiertotalouspuistoja. Raisiossa toimiva Smart Chemistry Park kokoaa saman katon alle kemianteollisuuden toimijoita ja toimii samalla innovaatioalustana, jossa kehitetään teollisten sivuvirtojen kiertotalousratkaisuja. Topinpuistossa erilaisilla kiertotalousratkaisuilla palautetaan kaupunkilaisten jätteet takaisin kiertoon resursseiksi ja energiaksi. Lisäksi kehitysyhtiö Green Industry Park Oy:n tarkoituksena on kehittää bio- ja kiertotalouteen, sekä uusiutuvaan energiaan pohjautuvaa teollista liiketoimintaa Naantalin, Raision ja Turun seudulle, muun muassa Naantalin entiselle jalostamoalueelle.

Kaupungin keskustassa toimivan Kakolan jätevedenpuhdistamon toiminta perustuu kiertotalouteen. Puhdistamo tuottaa energiaa yli kymmenen kertaa enemmän kuin kuluttaa ja lisäksi parantaa merkittävästi Saaristomeren tilaa. Jäteveden lämpö otetaan talteen ja hyödynnetään kaukolämpönä ja -kylmänä. Puhdistuslietteestä valmistetaan biokaasua Gasumin laitoksessa.

    Turun yliopisto on kartoittanut kiertotalouden esteitä ja hyviä käytäntöjä yrityksille Turun seudulla. Kumppanuuksien löytämisen koettiin olevan avainasemassa:

    Myös asukkaiden näkökulmaa kiertotalouteen on tutkittu. Asukasnäkökulmasta yhteisöllisyys oli kiertotalouden perusta:

    Reilun kiertotalouden opas tarjoaa menetelmiä ja työkaluja kaupungeille ja kunnille oikeudenmukaiseen ja inklusiiviseen kestävyystyöhön kuten ilmasto- ja kiertotalousohjelmien suunnitteluun ja toteutukseen. Oppaan on koonnut ICLEI – Local Governments for Sustainability -verkosto yhteistyössä Circular Turku -hankkeen ja Urban Transitions Alliance:n kanssa.

    Pyöräkirppis ja pyörien korjauspaikka Koroisilla. Kuva: Johanna Matinkari