Päästökehitys

Turku toteuttaa kaupunginvaltuuston kesäkuussa 2018 hyväksymää ilmastosuunnitelmaa. Ilmastosuunnitelma on päivitetty 16.5.2022. Suunnitelma määrittää tarvittavat toimet hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamiseksi. Lue lisää kaupungin ilmastotyön kokonaisuuksista.

Turku on jo vähentänyt puolet alueensa päästöistä vuoden 1990 - tasosta

Ilmastosuunitelman välitavoitteet päästöjen vähentämisestä (päästöjen vertailu vuoden 1990 tasosta):

  • vuonna 2021 vähennetty 50%
  • vuonna 2025 vähennetty 65-70%
  • vuonna 2029 hiilineutraali (vähennetty 90%, loput kompensoidaan)
  • vuodesta 2029 eteenpäin ilmastopositiivinen kaupunki (sitoo enemmän hiilipäästöjä kuin tuottaa)

Osana maailmanlaajuista tavoitetta

Turun Ilmastosuunnitelma noudattaa tuhansien Euroopan kaupunkien käyttämää yhteistä SECAP –mallia (Sustainable Energy and Climate Action Plan). Malli sisältää sekä ilmastonmuutoksen hillinnän että siihen sopeutumisen. Yhteistä mallia käyttävien kaupunkien hiilidioksidipäästötavoitteet ovat kovempia kuin EU:n asettamat. Mukana olevat kaupungin haastavat myös valtiot vahvistamaan ilmastotyötään. Kaupungit pystyvät yhteisen työmallin ansiosta vertailemaan ja parantamaan suorituksiaan.

Turku osallistuu maailmalaajuiseen yhteistyöhön ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Olemme aktiivisesti mukana YK:n ilmastokokouksissa sekä kaupunkien omassa globaalissa ICLEI-järjestössä. Raportoimme ilmastotyöstämme vuosittain CDP-järjestelmän kautta, jolloin tuloksemme kirjautuvat osaksi YK:n ilmastorekisteriä. 

Turun kaupungin päästöjen kehitys vuoteen 2019 asti, vuoden 2020 päästötietojen ennuste sekä tavoitekäyrä vuoteen 2029.

Päästöjen laskenta

Turun alueen kasvihuonepäästöjen laskenta suoritetaan vuosittain parhaalla käytettävissä olevalla menetelmällä, seurataan osana kaupunkistrategian ja ilmastosuunnitelman toteutumista sekä raportoidaan YK-vaatimusten mukaisesti CDP-järjestelmän kautta. Ajankohtaiset päästöt saadaan laskettua noin vuoden viiveellä. Laskennat on tehty vuosista 1990, 2000 sekä vuodesta 2008 alkaen vuosittain CO2-raportin menetelmällä. 

EU-vaatimusten mukaisesti Ilmastosuunnitelman 2029 perusvuosi on 1990 ja EU:lle raportoitavat pääseurantavuodet ovat 2015, 2021, 2025 ja 2029. Perus- ja seurantavuosien kasvihuonepäästöjen laskennat raportoidaan Euroopan Unionille SECAP-vaatimusten mukaisesti.

Suurin määrällinen päästövähennys huipputasosta (vuosi 2000) on saavutettu uusiutuvan energian lisäämisellä kaukolämmön ja sähkön tuotannossa. Päästöjen laskuun vuoteen 1990 verrattuna ovat vaikuttaneet erityisesti erillislämmityksen päästöt, jotka ovat laskeneet 67 prosenttia. Myös teollisuuden ja työkoneiden päästöt ovat laskeneet voimakkaasti (59%). Liikkumisen päästöjä on onnistuttu alentamaan jonkin verran. Turun alueen omien toimien rinnalla myös valtion linjaukset ovat tukeneet ilmastotavoitteiden saavuttamista. (Luvut perustuvat vuoden 2019 ennakkotietoon.)