Resurssiviisas Turku 2029

Resurssiviisaus tarkoittaa kestävää luonnonvarojen käyttöä, jossa ei synny jätettä tai päästöjä. Resurssiviisaus saavutetaan siirtymällä kiertotalouteen. Myös kestävää hyvinvointia rakennetaan kiertotaloudella.

Nykyinen talousmallimme on lineaarinen. Se perustuu uusien luonnonvarojen jatkuvaan käyttöön ja käytön jälkeiseen hylkäämiseen. Lineaarisen talouden seurauksena luonto köyhtyy, ilmastonmuutos kiihtyy ja jäteongelmat lisääntyvät. Kiertotalouteen perustuva talousmalli merkitsee resurssien viisaampaa käyttöä sekä arvoketjujen uudistamista. Tämä synnyttää myös uutta liiketoimintaa.

Kiertotalouden mukaisessa tuotannossa kaikki materiaalivirrat kiertävät ja ne käytetään hyödyksi. Toisen jäte on toisen raaka-aine. Kiertotalouden mukainen kulutus perustuu palveluiden käyttämiseen sekä tavaroiden jakamiseen, vuokraamiseen ja kierrättämiseen. Lisäksi materiaalit ja tuotteet säilyvät kierrossa mahdollisimman pitkään.

Millainen paikka resurssiviisas Turku on vuonna 2029?

Turku on vuonna 2030 yksi maailman johtavista ilmasto- ja luontokaupungeista. Olemme hyvässä vauhdissa kohti tilannetta, jossa elämme tasapainossa maapallon kantokyvyn kanssa ja jossa jätettä ja hukkaa ei synny.

Kiertotalous luo Turun seudulla hyvinvointia ja uusia työpaikkoja, sekä vahvistaa alueen taloutta, joka toimii luontoa kunnioittaen. Ekologiset arvot ohjaavat kaavoitusta, rakentamista ja liikkumisratkaisuja. Kestävä elämäntapa ja merkityksellinen elämä kulkevat Turussa käsi kädessä.

Kaupunkistrategia: Turku 2030-luvulla

Mitä on kiertotalous ja miten sitä toteutetaan käytännössä?

Katso Kiertotalous on keskeinen osa Turun ilmastopolitiikkaa -video.