Yrityksille

TAVOITTEEMME

Turku on asettanut tavoitteeksi olla hiilineutraali vuonna 2029 ja siitä eteenpäin sitoa hiiltä enemmän kuin alue tuottaa päästöjä. Tavoite on haastava, eikä sitä saavuteta yksi kaupungin toimilla. Mukaan päästövähennyksiin tarvitaan asukkaat, yritykset ja yhteisöt!

Lisää ilmastotavoitteesta ja ilmastosuunnitelmasta

Ilmastonmuutos haastaa yritykset ja koko yhteiskunnan uudella tavalla. Se muuttaa sekä kokonaisia toimialoja että yksittäisten yritysten toimintaa.

Pariisin ilmastosopimus velvoittaa maailman maita vähentämään päästöjään merkittävästi. Suomi tavoittelee hiilineutraaliutta vuonna 2035 ja Turku vuoteen 2029 mennessä.

Vähähiilinen liiketoiminta ja kiertotalous muuttuvat siis yhä merkityksellisemmiksi tulevaisuudessa. Markkinat tarvitsevat vähähiilisiä ratkaisuja ja ne tuovat jo nyt yrityksille taloudellista säästöä ja kilpailuetua. Turun seudulla kestävät ratkaisut ovat merkittävä osa liiketaloutta.

Ilmastotyöstä monenlaista hyötyä yrityksille:

  • Taloudellisia säästöjä
  • Kilpailuetua
  • Vastuullisuutta ja brändietua

Energian ja materiaalien säästöt parantavat suoraan liiketoiminnan tulosta. Kiertotalousratkaisut taas muuttavat arvoketjuissa esiintyvät tehottomuudet ja hukan liiketoimintamahdollisuuksiksi. Uusien vähähiilisten ratkaisujen kehittäminen tuo kilpailuetua ja edelläkävijän maineen. Vastuullisuus onkin tärkeä arvo yrityksille, sillä kuluttajat vaativat yhä ympäristöystävällisempiä tuotteita.

 

Yrityksille: verkostoituminen kunnan kanssa parantaa yrityksen markkina-asemaa. Lähde: Suomen ympäristökeskus.

Lisää yritysten ja kuntien välisestä yhteistyöstä Hiilineutraali Suomi - sivustolla.