Työkaluja yritysten ilmastotyöhön

Tapoja aloittaa päästövähennykset

Yrityksen ilmastotyön askeleet - Työkirja PK-yritysten ilmastotyön käynnistämiseen

Tämä työkirja toimii keskustelupohjana ja ilmastotyön käynnistämisen apuna yritykselle, joka haluaa pienentää toimintansa ilmastovaikutuksia ja uudistua kestävämpään suuntaan. Työkirja on laadittu osana Kaarinan yritysten ilmastoteot -hanketta syksyllä 2021.

Työkaluja yritysten kiertotalous -ja ilmastotyöhön

Tältä sivustolta löydät listauksen työkaluista kuten LCA-pohjaiset työkalut (elinkaaren aikaiset ilmastovaikutukset), energia- ja materiaalitehokkuustyökalut ja johtamisjärjestelmät. Sivuston sisältö perustuu kahteen Fisu-verkoston erillishankkeeseen: Resurssiviisaiden yritysten ilmastoteot (REIVI) -hankkeeseen (2019–2020) sekä sen jatkohankkeeseen (2020–2021).

Kiertotalouden liiketoimintamallit, Turun AMK

Useita kiertotalousaiheisia videoita, esimerkiksi Kiertotaloudesta liiketoimintaa - koulutussarja yrityksille.

Kestävät ja vastuulliset hankinnat, Motiva

Hankinnat ovat tärkeä osa yritysten vastuullisuutta. Omilla hankinnoillaan yritykset voivat merkittävästi myötävaikuttaa myös resurssiviisaiden ratkaisujen ja tekniikan yleistymiseen.

Y-hiilari, SYKE

Y-HIILARI on Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kehittämä työkalu yrityksen hiilijalanjäljen laskentaan. Työkalu sisältää laskurin ja ohjeen. Työkalun käyttö on maksutonta.

Ekokompassi

Ympäristöjärjestelmä yrityksille (maksullinen).

Hiiliviisaat tapahtumat Turun Kupittaalla - viisaiden valintojen opas, 6aika, Carbon wise-hanke

Hiiliviisaiden tapahtumien opas on työkalu erilaisten tapahtumien suunnitteluun. Opas ohjaa ottamaan huomioon ympäristöystävälliset valinnat ja sen tavoitteena on kannustaa vähentämään tapahtumien järjestämisestä aiheutuvia päästöjä. Oppaaseen on koottu vaiheittaiset ohjeet tapahtuman suunnittelusta sen toteutukseen.

Guidance on Avoided Emissions: Helping business drive innovations and scale solutions towards Net Zero

Tässä raportissa annetaan uusinta tietoa siitä, miten yritykset, joilla on jo kokemusta omien päästöjensä raportoinnista voivat vähentää päästöjään. Päästövähennykset, jotka tapahtuvat yrityksen arvoketjun ulkopuolella tarjoavat lisäkeinon nopeuttaa hiilestä irtautumista kehittämällä tuotteita ja palveluita 1,5 °C:n polun mukaisesti. 

Viestintä

The Planet Company - alusta

Sosiaalisen median alusta vastuullisuustekojen viestimiseen ja levittämiseen sekä verkostoitumiseen. (Osittain maksullinen)

Vastuullinen viestintä

Opas vastuulliseen viestintään. Miksi vastuullisuudesta tulisi viestiä ja miten siitä viestitään. Oppaan on koonnut Ilmastokorttelit -hanke, jonka rahoittajat ovat Joensuun kaupunki ja Euroopan aluekehitysrahasto.

Työkaluja vastuullisuuteen ja viestintään Vastuullisen matkailuyrityksen käsikirja, Visit Finland

Opas tarjoaa kestävyyden huomioimiseen työkalut, joiden avulla voi ottaa ensimmäiset askeleet kohti kestävää kehitystä, vastuullista toimintaa ja siitä viestimistä.

Energia