Energiakäänne

Aurinkoenergian palvelupolku

Videoesimerkkejä energiakäänteen toteutuksista

Turkulainen energiakäänne – mistä on kyse?

Turkulaisella energiakäänteellä tarkoitamme energiajärjestelmän uudistamista hiilineutraaliksi. Tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä siten, että saavutamme hiilineutraalin Turun vuoteen 2029 mennessä. Kaupunginvaltuuston yksimielisesti kesäkuussa 2018 hyväksymässä ilmastosuunnitelmassa asetimme myös tavoitteen ilmastopositiivisesta kaupungista vuodesta 2029 eteenpäin. Ilmastopositiivisen kaupungin nettopäästöt ovat negatiiviset, ja kaupungin toimilla on ilmastoa viilentävä vaikutus.

Kaupunkimme toimenpiteiden kannalta energiakäänne edellyttää muun muassa uusiutuvan energian merkittävää lisäämistä, energiatehokkuuden parantamista ja uusia, älykkäitä energiaratkaisuja.

Kuntalaisten rooli energiamurroksessa kasvaa uusien teknologisten ratkaisujen myötä. Turussa kehitetään vauhdilla muun muassa kaksisuuntaista kaukolämpöjärjestelmää, joka kasvattaa asukkaan roolia energiantuotannossa.

Yritykset, yhteisöt ja kuntalaiset mukaan – Kuntalaisten energiakäänne

Hiilineutraalia ja ilmastopositiivista kaupunkialuetta ei saavuteta vain kaupunkikonsernin toimilla. Matkalla on tehtävä monipuolista yhteistyötä kaupunkikonsernin, korkeakoulujen, kansalaisyhteiskunnan ja yritysmaailman välillä. Ilmastotyön vauhdittamiseksi haastammekin mukaan yhteistyöhön alueen yritykset, yhteisöt ja kansalaisyhteiskunnan.

Ilmastoyhteistyötä kehittämään käynnistimme keväällä 2018 Kuntalaisten energiakäänteen yhteistyössä Sitran, konserniyhtiöiden ja Turun Yliopiston kanssa. Vauhditamme ja kokoamme yhteen seudun energiapilotteja, kannustamme rahoituslaitoksia kehittämään vihreitä rahoitusmalleja ja teemme uusia avauksia aurinkoenergian luvituksen ja neuvonnan helpottamiseksi.

Tavoitteena on, että kynnys kuntalaisten energiainvestointeihin madaltuisi merkittävästi ja lähitulevaisuudessa olisi tarjolla erilaisia kannustavia rahoitusmallia, kuten vihreitä lainoja.

Kuntalaisten energiakäänne on osa Turun kaupungin ja Sitran Kestävän kehityksen kumppanuutta sekä Turun Smart and Wise -kärkihanketta.