Ilmastotavoitteemme

  Osana maailmalaajuista tavoitetta

  Turku toteuttaa kaupunginvaltuuston kesäkuussa 2018 hyväksymää ilmastosuunnitelmaa. Suunnitelma määrittää tarvittavat toimet hiilineutraalisuustavoitteen saavuttamiseksi. 

  Turun Ilmastosuunnitelma noudattaa tuhansien Euroopan kaupunkien käyttämää yhteistä SECAP –mallia (Sustainable Energy and Climate Action Plan). Malli sisältää sekä ilmastonmuutoksen hillinnän että siihen sopeutumisen. Yhteistä mallia käyttävien kaupunkien hiilidioksidipäästötavoitteet ovat kovempia kuin EU:n asettamat. Mukana olevat kaupungin haastavat myös valtiot vahvistamaan ilmastotyötään. Kaupungit pystyvät yhteisen työmallin ansiosta vertailemaan ja parantamaan suorituksiaan. 

  Linkit: 

  Turku muuttaa ilmastoa parempaan, ja auttaa meitä kaikkia olemaan muutoksen tekijöitä. Hiilineutraali Turku tehdään yhdessä

  Turku haluaa olla yksi maailman parhaista ilmastokaupungeista. Vuonna 2029 kaupunki ei tuota enää yhtään päästöjä ilmakehään. Sen jälkeen tavoitteena on olla ilmastopositiivinen eli ilmakehää viilentävä, ensimmäisenä suomalaisena kaupunkina.  

  Kun Turku saavuttaa hiilineutraaliuden vuonna 2029, on kaupunki myös elinympäristönä viihtyisämpi ja terveellisempi paikka asua. Energia tuotetaan uusiutuvilla energiamuodoilla ja joukkoliikenne on toimivaa ja vähäpäästöistä. Ympäristö- ja ilmastokriteerit huomioidaan kaikessa kaupungin toiminnassa. Tämän seurauksena kaupunki-ilma on puhdasta ja laajat viheralueet takaavat kaupunkilaisten viihtyisyyden ja luonnon monimuotoisuuden. Ilmastoratkaisut tekevät kaupunkilaisten arjesta sujuvaa.  

  Turku on ilmasto-osaajien kaupunki, jossa etsitään ilmastoratkaisuja yhdessä yritysten, yhteisöjen ja oppilaitosten kanssa. Alueen yhteinen ilmastotyö tekee myös Turusta entistä paremman paikan asua ja yrittää. Yritysten toiminnan keskiössä on kiertotalous, joka takaa sen, ettei luonnonvaroja ylikuluteta ja resurssit kiertävät kestävästi.  

  Turun kaupunki voi organisaationa vähentää alueensa päästöistä puolet, esimerkiksi investoimalla kestävään energiaa ja infrastruktuuriin sekä vähähiiliseen liikenteeseen ja edistämällä kiertotaloutta. Alueen loppuihin päästövähennyksiin tarvitaan yhteisöt, asukkaat ja yritykset mukaan.