Kestävä liikkumisjärjestelmä

Liikkumisjärjestelmä on toiseksi merkittävin päästöjen aiheuttaja

  • Liikenne aiheuttaa viidenneksen päästöistä

Sähköisen liikenteen lisääminen

  • Sähköisen joukkoliikenteen kehittäminen: sähköbussilinjat, raitiotie tai muu suuren kapasiteetin ratkaisu, älybussit ja matkaketjujen kehittäminen
  • Rakennetaan uusia latauspisteitä Turkuun sähköisen liikkumisen lisäämiseksi
  • Lisätään omassa toiminnassa ladattavien autojen käyttöä paikallisen sähköisen liikkumisen edelläkävijän roolissa
  • Pyritään aktivoimaan paikallisia toimijoita ladattavien ajoneuvojen käyttäjiksi

Turun kaupunkiseudun liikennejärjestelmäsuunnitelma

  • Panostaa kestävään liikkumiseen koko kaupunkiseudulla.
  • Liikenteen toimivuus ja keskustan hyvä saavutettavuus kaikilla kulkutavoilla voidaan turvata vain, jos ruuhkautumista onnistutaan hillitsemään lisäämällä jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen suosiota
  • Liikennesuoritetta voidaan pienentää muun muassa liikkumisen ja kuljetusten hinnoittelulla, jalankulun, pyöräilyn ja joukkoliikenteen edistämistoimilla sekä matkanpituuksien kasvua

CIVITAS ECCENTRIC -hanke