Päästöseuranta

Turun alueen kasvihuonepäästöjen laskenta suoritetaan vuosittain parhaalla käytettävissä olevalla menetelmällä, seurataan osana kaupunkistrategian ja ilmastosuunnitelman toteutumista sekä raportoidaan YK-vaatimusten mukaisesti CDP-järjestelmän kautta. Laskennat on tehty vuosista 1990, 2000 sekä vuodesta 2008 alkaen vuosittain CO2-raportin menetelmällä.

EU-vaatimusten mukaisesti Ilmastosuunnitelman 2029 perusvuosi on 1990 ja EU:lle raportoitavat pääseurantavuodet ovat 2015, 2021, 2025 ja 2029. Perus- ja seurantavuosien kasvihuonepäästöjen laskennat tehdään lähtökohtaisesti CO2-raportin menetelmällä, muokataan ja raportoidaan Euroopan Unionille SECAP-vaatimusten mukaisesti.

Suurin määrällinen päästövähennys huipputasosta (vuosi 2000) on saavutettu uusiutuvan energian lisäämisellä kaukolämmön tuotannossa. Päästöjen laskuun vuoteen 1990 verrattuna ovat vaikuttaneet erityisesti erillislämmityksen päästöt, jotka ovat laskeneet 65 prosenttia. Myös teollisuuden ja työkoneiden (56 %) ja jätehuollon päästöt (39 %) ovat laskeneet voimakkaasti. Liikkumisen päästöjä on onnistuttu alentamaan jonkin verran. Turun alueen omien toimien rinnalla myös valtion linjaukset ovat tukeneet ilmastotavoitteiden saavuttamista.

Ajankohtainen päästöseuranta

Tavoitteen eteneminen