Miten yritykset ja yhteisöt voivat osallistua?

Lisää ilmastotavoitteesta ja ilmastosuunnitelmasta

Yritysten ja yhteisöjen ilmastotekoja

Turku on asettanut tavoitteeksi olla hiilineutraali vuonna 2029 ja siitä eteenpäin sitoa hiiltä enemmän kuin alue tuottaa päästöjä. Tavoite on haastava, eikä sitä saavuteta yksi kaupungin toimilla.

Turun kaupunki kutsuu turkulaisia yrityksiä ja yhteisöjä mukaan tekemään Turusta hiilineutraalia. Kokoamme tietokantaa yritysten ja yhteisöjen tekemistä hiilipäästöjä vähentävistä teoista.

Ilmoita toimenpide

Toimenpiteen tulee aidosti vähentää kasvihuonepäästöjä joko suoraan tai välillisesti.

Lisäksi niiden toivotaan

  • toteuttavan vastuullisuutta
  • edistävän kestäviä innovaatioita ja liiketoimintaa 
  • lisäävän kansalaisten mahdollisuutta osallistua ilmastonmuutoksen hillintään.

Voit ehdottaa toimenpidettä osaksi Hiilineutraalin Turun kokonaisuutta alta

Julkaisemme tietokannan ilmastoteoista syksyn 2019 aikana.

Tarvitsetteko sparrausta vaikuttavan ilmastoteon aloittamiseksi?

Useat turkulaiset yritykset ovat aloittaneet oman ilmastotyönsä.

 

Henkilökunta mukaan Turun Ilmastojoukkueeseen

Yritykset voivat lähteä mukaan myös Turun Ilmastojoukkueeseen, jolloin tavoittena on kannustaa omaa henkilökuntaa ilmastokestäviin valintoihin omassa arjessaan. Turun Ilmastojoukkue kannustaa turkulaisia laskemaan omat päästönsä laskurilla ja sitoutumaan päästöjen vähentämiseen.