Usein kysytyt kysymykset

Mikä on Historian ja tulevaisuuden museo?

Historian ja tulevaisuuden museo on Turkuun toteutettava uudenlainen vetovoimainen museokohde. Museo tarkastelee historioita, nykyisyyttä ja tulevaisuuksia.

Miksi Turkuun tarvitaan uusi museo?

Turku on Suomen vanhin kaupunki. Täällä on monia hienoja erikoismuseoita, mutta laajasti kaupungin ja sen ihmisten historioista kertova museo puuttuu. Historian ja tulevaisuuden museo paikkaa myös nykyaikaisen kulttuurihistoriallisia sisältöjä esittelevän näyttelytilan puutteen. 

Millaisia sisältöjä Historian ja tulevaisuuden museossa tulee olemaan?

Historian ja tulevaisuuden museossa tulee olemaan laaja päänäyttely sekä vetovoimaisia vaihtuvia näyttelyitä. Päänäyttely kertoo Turun ja turkulaisten historioita ja tarinoita, hyödyntäen uusia esittämisen tapoja sekä museokeskuksen kokoelmia. Museo on paikka tapahtumille, ajankohtaisille keskusteluille ja kohtaamisille.

Historian kautta luodaan yhtymäkohtia nykyaikaan ja tulevaisuuteen.

Minne uusi museo tulee ja millä perusteella paikka on valittu? 

Historian ja tulevaisuuden museo rakennetaan Linnanniemelle. Maa-alue vapautuu takaisin kaupungille, kun satamatoiminnot ja -raide siirtyvät uuteen sijaintiin alueen pohjoispuolelle. Linnanniemen aluetta tullaan kehittämään viihtyisänä ja vihreänä, modernina kaupunginosana. Uusi museo tulee olemaan alueen ensimmäinen uudisrakennus ja kehityksen veturi.

Uusi museo tulee sijoittumaan veden äärelle Linnanniemen kärkeen, nykyisen Vikingterminaalin viereiselle alueelle. Kuva: Turun kaupunki, Historian ja tulevaisuuden museo.

Mitä museo maksaa?

Museon kustannusarvio tarkentuu suunnittelun edetessä. Lopulliseen hintalappuun vaikuttaa, millä kunnianhimon tasolla museo halutaan toteuttaa. Nykykustannustasolla (kesä 2022) museorakennuksen toteutus tämänhetkisen tilaohjelman mukaisena on noin 39 miljoonaa euroa. Kalustamisen ja näyttelytoteutuksien kustannusarvio tarkentuu tulevien vuosien aikana. Tämänhetkisen aikataulun mukaisena Turun kaupunginvaltuusto tulee tekemään rakennuksesta investointipäätöksen vuoden 2026 aikana.

Miten museohanke rahoitetaan?

Rahoitus koostuu sekä julkisesta että yksityisestä rahoituksesta. Tavoitteena on, että museon rahoitus toteutetaan taloudellisesti kestävästi kumppanuuksien kautta. Turun kaupunki on rahoittamassa museohanketta ja hankepäätösten edetessä selvitetään muita rahoituskanavia, kuten EU, valtio, Turku 2029 -säätiö sekä yksityiset tahot. 

Milloin museo valmistuu? 

Museorakennuksen on tavoitteena olla valmis vuonna 2029. Ensimmäisessä vaiheessa avautuvat kahvila- ja ravintolapalvelut sekä museokauppatoiminta. Toisessa vaiheessa näyttelytoiminta avautuu yleisölle.

Miten hiilineutraalius on otettu huomioon museon suunnittelussa?

Turun kaupunki noudattaa kaikissa rakennushankkeissaan asettamiaan edistyksellisiä ilmastotavoitteita. Ekologisuus on yksi museon kuudesta suunnitteluperiaatteessa ja tarkentuvaa suunnittelua ilmastotavoitteiden täyttämiseksi tehdään koko ajan. Rakennuksesta tullaan järjestämään arkkitehtuurikilpailu ja kilpailuohjelmassa painotetaan ilmastotavoitteiden mukaista suunnittelua.

Miten saavutettavuus on otettu huomioon museon suunnittelussa?

Saavutettavuus on pyritty ottamaan huomioon jo museon suunnitteluvaiheessa mahdollisimman moniulotteisesti. Esteettömyys on huomioitu kaikissa museon tiloissa. Museosta tehdään yhdenvertainen ja turvallisempi tila kaikille. Saavutettavuus huomioidaan kaikissa sisällöissä ja palveluissa.

Miksi uudesta museosta kerrotaan jo nyt?

Avoimuus on osa kaupungin toimintatapoja. Museo halutaan luoda yhdessä kaupunkilaisten kanssa ja aktiivisella viestinnällä pyritään kutsumaan ihmisiä mukaan museon kehittämiseen.

Kuka hankkeen etenemisestä vastaa?

Hankkeesta vastaa Turun kaupunki, ja kaikki suuret päätökset hankkeeseen liittyen tehdään kaupunginhallituksessa ja kaupunginvaltuustossa. Hankkeen ohjausryhmä ohjaa kokonaisuuden eteenpäinviemistä. Ohjausryhmän puheenjohtaja on omistajaohjausjohtaja Jarkko Virtanen. Hankekokonaisuutta vie eteenpäin hankepäällikkö.