Kadonnut kaupunki

Syyskuussa 1827 Turkua kohtasi valtava katastrofi. Suomen vanhimman kaupungin keskusta tuhoutui lähes täysin suurpalossa. Yhdessä yössä katosi keskiaikaisen kaupungin ydin, ja jälleenrakentamisen alle jäi viimeisetkin jäljet vanhasta Turusta. Tuo ja muukin kadonnut maisema kiehtoo nykysuomalaisia; minkälainen meidän Turkumme oli, millainen se olisi voinut olla?

Kulttuuripääkaupunkivuosi 2011 antoi kipinän

Turun museokeskus ja Heureka toteuttivat näyttelyn Tuli on irti! Logomossa esillä olleen huippusuositun näyttelyn vetonaulana toimi Turun palo -pienoisteatteri, jossa ison pienoismallin, animaation, äänien, savun ja valojen avulla luotiin kertomus Turun palosta vuonna 1827, sen alusta ja etenemisestä sekä jälkimainingeista.

Kulttuuripääkaupungin aikainen Turun palo -pienoisteatteri, siihen liittyvä tutkimustieto sekä halu avata kaupunkimme historian eri kerroksia uusia teknologioita käyttäen kohtasivat Historian ja tulevaisuuden museo -hankkeen puitteissa. Syntyi ajatus 3D mallintaa 1800-luvun alun Turkua niin, että syntyvää mallinnosta olisi mahdollista hyödyntää moniin erilaisiin sovelluksiin sekä antaa yhteistyökumppaneiden käyttöön ja heidän hyödynnettäväkseen. Digitaalista 3D mallia on ikään kuin muovailuvaha, joka taitavissa käsissä taipuu moneen.

Turku goes 1812 -kävijäkokemuksen toteuttaminen edellytti tutkimustyön, käsikirjoittamisen, mallintamisen, teknologian ja museotyön tiivistä yhteistyötä. Toteuttajina olivat Turun museokeskus, Turun yliopisto (Suomen historia) ja Fake Production.

Ensimmäisenä mallinnettiin nykyisin Vanhaksi Suurtoriksi kutsuttava alue ja aikanaan joen ylittänyt silta. Suurtorin ympäristön mallinnoksen pohjalta tehtiin virtuaalimaailman elämys Turku goes 1812, joka oli huippusuosittuna pop upina koettavissa maaliskuussa 2019. 

Koe Turku ennen vuoden 1827 suurpaloa Digimuseo-palvelussa

Kokeilun rohkaisemana 3D mallintamista päätettiin jatkaa ja ulottaa mallintaminen käsittämään laajempi osa 1827 palossa tuhoutunutta kaupunkia. Nyt painopiste on ajassa ennen Turun paloa: Miltä Turku näytti vuoden 1827 keväällä? Digimuseossa sekä YouTubessa on nyt nähtävillä vuoden 1827 maisemia Turun keskusta-alueelta, Aningaistenmäeltä sekä Luostarinmäeltä.

Digitaalinen kuva Turusta ennen vuoden 1827 suurpalo. Näkymä joenrannasta Tuomiokirkolle päin. Digitaalinen kuva: Zoan Oy.
Asiasanat: