Museo Linnanniemelle

Linnanniemen alue tulee kokemaan suuria muutoksia seuraavien vuosikymmenien aikana. Apuna alueen suunnittelussa ovat Linnanniemen ideakilpailussa menestyneet kymmenen kilpailuehdotusta, joita hyödynnetään alueen kaavoituksessa.

Vuonna 2020 toteutetun Linnanniemen ideakilpailun voitti liettualais-suomalaisen After Partyn kilpailuehdotus Kolme palaa. Ehdotuksessa museorakennus on sijoitettu nykyiselle terminaalialueelle, aivan veden äärelle. 

Ensin tulee museo

Vaiheittain rakentuvan alueen ensimmäisenä uudisrakennuksena toteutetaan uusi Historian ja tulevaisuuden museo. Alueelle sijoittuu tulevaisuudessa myös asuinrakentamista ja erilaisia liike- ja toiminnallisia tiloja. Tavoitteena on aloittaa museon kaavoitus vuonna 2021 ja tuoda kaavoitus päätöksentekoon vuoden 2023 aikana.

Historian ja tulevaisuuden museo on Linnanniemen ideakilpailun voittajaehdotuksessa sijoitettu aivan Aurajoen suulle, nykyiselle terminaalialueelle. 

Museorakennuksen ajatuksellisia kulmakiviä

  • Muunneltavuus ja joustavuus, sekä jokapäiväisessä käytössä että pitkällä aikavälillä. 
  • Saavutettavuus.
  • Kestävät ratkaisut ja hiilineutraalisuus.
  • Kulkuväylät liittävät museokokonaisuuden ympäristöönsä. Erityyppiset tapahtumatoimintoja mahdollistavat ulkotilat kytkevät museon saumattomasti kaupunkimaisemaan.
  • Sijainti mahdollistaa toiminnallisen yhteyden Turun linnaan ja mahdollisuuksien mukaan merikeskus Forum Marinumiin.
  • Rakentamislaajuudeksi on arvioitu noin 7000 brm².
Kaupunginosa/Alue: