Alueellinen hulevesisuunnitelma

Vuonna 2014 valmistunut alueellinen hulevesisuunnitelma toimii alueelle tehtävien tarkempien maankäytön suunnitelmien pohjana. Suunnitelma pohjautuu valuma-alueisiin ja tulevaan maankäyttöön. Suunnitelma on tehty Ilmastonkestävä kaupunki -hankkeen, Turun, Kaarinan, Raision ja Liedon sekä Varsinais-Suomen liiton ja ELY-keskuksen yhteistyönä.

Lisääntyvien hulevesien hallinta vaatii yhteistyötä yli kuntarajojen

Ilmastonmuutoksen on ennustettu lisäävän sademääriä Suomessa. Myös äärimmäisten sääilmiöiden, kuten rankkasateiden, ennustetaan yleistyvän. Tämä tarkoittaa luonnollisesti myös hulevesien ja niiden aiheuttamien hulevesitulvien lisääntymistä. Hulevesien hallinta muuttuu jatkossa entistäkin tärkeämmäksi

Hulevesiriskeihin varautuminen on huomattavasti edullisempaa kuin vahinkojen korjaaminen. Hallintatoimenpiteiden ei myöskään tarvitse olla monimutkaisia ja kalliita, vaan oikealla paikalla säästetty avo-oja voi olla riittävä ratkaisu tulvimisen estämiseksi. Ennakoivalla suunnittelulla hulevesiä voidaan ohjata myös siten, että ne muodostavat – riskien sijaan – viihtyisyyttä ja monimuotoisuutta lisääviä vesielementtejä kaupunkiympäristöön.

Suunnitelma toimii kaavoituksen ja maankäytön tukena

Alueellinen hulevesisuunnitelma on eri toimijoita hyödyttävä perustietopaketti jatkosuunnittelussa hyödynnettäväksi. Hulevesien kannalta ongelmalliset ja mahdollisesti sellaisiksi muodostuvat alueet ovat nyt tiedossa ja ne pystytään ottamaan huomioon alueiden käyttöä suunniteltaessa. Suunnitelma auttaa tekemään kaupunkiseudun maankäyttösuunnitelmia niin, että mahdollisesti kasvavat vesimäärät osataan ottaa huomioon ja pystytään tekemään oikein sijoitettuja toimenpiteitä niiden hoitamiseksi.