Hyvinvointitoimialan vuokrattavat tilat

Lisätiedot:

Hyvinvointitoimialan tilojen vakiovuorojen haku on  ajalle 20.8.2018 - 31.5.2019 on päättynyt.
Päätökset tiloista tehdään 15.6 mennessä.

Vuokrattavia tiloja ovat esimerkiksi erilaiset juhlasalit, kokous- ja neuvottelu- tai kerhotilat ja kuntosalit. Vapaaksi jääneitä vakiovuoroja voi hakea edelleen.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kokouksessaan 19.4.2016, että järjestöt voivat vuokrata hyvinvointitoimialan tiloja käyttöönsä. Lisäksi päätettiin, että järjestölle, joiden toiminta tukee sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa, annetaan tila ilman rahallista vastiketta. Tällöin järjestön kanssa tehdään yhteistyösopimus, jossa kuvataan millä tavalla järjestön toiminta tukee ja täydentää hyvinvointitoimialan omaa toimintaa.

Lisätietoja tilavarauksista: hyto.tilavaraukset@turku.fi