Hyvinvointitoimialan vuokrattavat tilat

Lisätiedot:

Hyvinvointitoimialan tilojen vakiovuorojen haku kaudelle 17.8.2020–31.5.2021 on päättynyt. Päätökset tehdään 16.6.2020 mennessä.

Lisätietoja tilavarauksista: hyto.tilavaraukset@turku.fi

Vuokrattavia tiloja ovat esimerkiksi erilaiset juhlasalit, kokous- ja neuvottelu- tai kerhotilat ja kuntosalit.

Sosiaali- ja terveyslautakunta päätti kokouksessaan 19.4.2016, että järjestöt voivat vuokrata hyvinvointitoimialan tiloja käyttöönsä. Lisäksi päätettiin, että järjestölle, joiden toiminta tukee sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaa, annetaan tila ilman rahallista vastiketta. Tällöin järjestön kanssa tehdään yhteistyösopimus, jossa kuvataan millä tavalla järjestön toiminta tukee ja täydentää hyvinvointitoimialan omaa toimintaa.