Kaupunki ohjaa tänä vuonna enintään 328 000 euroa Turun kaupungin kuolinpesien säästörahaston ja sosiaalirahaston tuottovaroja ikäihmisten hyvinvoinnin edistämiseen. Hakijoina voivat olla kaupungin omat toimijat ja rekisteröidyt yleishyödylliset yhdistykset, järjestöt ja säätiöt.

Näin ehdotat ideaa

Kaupungin toimijat, yhdistykset, järjestöt ja säätiöt voivat hakea rahoitusta ideansa toteuttamiseen Kulta-järjestelmän kautta osoitteessa lomakkeet.turku.fi. Rekisteröitymisen jälkeen valitse hakulomake ”Ideahakukilpailu 2022 hyvinvointiin”.

Lisätiedot hausta

Jari Suni, jari.suni@turku.fi
puh. 040 353 2965 

Ehdotuksia pyydetään seuraavilta aihealueilta kulttuurihyvinvointi huomioiden:

  • Mielen hyvinvointi
  • Yksinäisyyden vähentäminen
  • Toimintakyky ja kansalaistaidot                 

Ideoiden painopisteenä tulee olla ensisijaisesti ikäihmisille kohdennetut palvelut, jotka tukevat kaupungin strategiaa ja lakisääteistä tehtävää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä myös sote-uudistuksen jälkeen. Toiminnan on kohdistuttava mahdollisimman moneen ihmiseen tai oltava muulla tavoin tuloksellista kohderyhmä huomioiden. Idean toteuttaja sitoutuu seurantatietojen raportointiin.

– Ikäihmisille tarkoitettujen ideoiden lisäksi on mahdollista ehdottaa myös ikäkaaret yhdistävää toimintaa. Tästä on mukavia esimerkkejä myös aiemmilta vuosilta. Toimintaa toivotaan asuinalueille lähelle turkulaisia, toteaa kehittämispäällikkö Maarit Luukkaa.

Haku on käynnissä 9.5.–8.6.2022. Hakemukset tulee jättää viimeistään 8.6.2022 klo 12. Rahoitettavat toiminnot on toteutettava 31.12.2023 mennessä. Haussa ei voida huomioida hakijan toimintasuunnitelmaan sisältyvää perustoimintaa. Laite- ja välinehankintoja voidaan tukea vain yhdistettynä palveluun. Varojen jaosta päättää Turun kaupunginhallitus.