YTK/IFHP Urban Planning and Design Summer School

Turku osallistuu kansainvälisen IFHP-kesäkoulun järjestämiseen yhteistyössä Aalto-yliopiston Yhdyskuntasuunnittelun tutkimus- ja koulutusryhmän (YTK) kanssa. YTK/IFHP Urban Planning and Design Summer School on YTK:n koordinoima. Turku on osallistunut kesäkouluun yhteistyökaupunkina seitsemän kertaa vuodesta 2006 lähtien.

Turussa järjestettyjen kesäkoulujen teemat:

2015 More with Less – From Resource Scarcity to Social Abundance (kohde: Hirvensalon ja Uittamon mahdollisesti tulevaisuudessa yhdistävän sillan ympäristö)
2013 21st Century Urban Block - Node of the Network City  (kohde: Saippuatehdas)
2011 Urbanism and the Everyday  (kohde: Ilpoinen)
2009 Mapping Urban Space (kohde: unohdetut paikat)
2008 Regenerating Urban Core - Urban movements  (kohde: keskustan kaupunkikulttuuri)
2007 Local Identity and Globalisation  (kohde: kävelysilta)
2006 Urban Time - Recycling architecture  (kohteet: Linnanfältti, Konepaja)

YTK/IFHP Urban Planning and Design -kesäkoulun tavoitteena on suunnittelijoiden kansainvälisyyden ja verkottumisen edistäminen, ammatti-identiteetin laajentaminen sekä hyvien käytäntöjen välittyminen. Pääosa kurssin työskentelystä perustuu käytännön suunnitteluun ja ideointiin kohdekaupungeissa. Kesäkoulun tuloksista tehtävä julkaisu sisältää projektitöiden tiivistelmät sekä esseitä ja artikkeleita kesäkoulun teemasta. Kurssi soveltuu yhdyskuntasuunnitteluun suuntautuneille opiskelijoille ja nuorille ammattilaisille – arkkitehdeille, kaupunkisuunnittelijoille, maantieteilijöille ja sosiologeille. Työkieli on englanti.

Kurssin tuloksista laaditaan vuosittain julkaisu, joka ilmestyy Aalto-yliopiston sarjassa. Aiempia julkaisuja mm:

C 77 Mapping urban space. Publication of the YTK/IFHP Urban Planning and Design Summer School 2009. Tuomas Ilmavirta (ed.). 2010.

C 72 Regenerating Urban Core. Publication of the YTK/IFHP Urban Planning and Design Summer School 2008. Tuomas Ilmavirta (ed.). 2009.

C 66 Local Identity and Globalisation. Final Report of the YTK/IFHP Urban Planning and Design Summer School 2007, Tuomas Ilmavirta (ed.). 2008.