IT-palvelut

Turun kaupungin IT-palvelut suunnittelee, hankkii ja toteuttaa laadukkaita sekä kustannustehokkaita IT-ratkaisuja koko konsernin tarpeisiin. IT-palveluilla on myös vahva rooli Turun kaupunkikonsernin toimintojen kehittämisessä; kehittäminen toteutetaan projekteina, joita tehdään kaupungin palvelukokonaisuuksien, yhtiöiden ja yhteisöjen sekä muiden kaupunkien kanssa tiiviissä yhteistyössä.

Turun kaupungin IT-palveluiden kenttänä toimii laaja ja monipuolinen ICT-ympäristö, ja toimipaikkana on moderni monitilatoimisto Datacityssa Kupittaalla.

IT-palvelut muodostuvat neljästä eri kokonaisuudesta

Projektipalvelut vastaa kehittämiseen liittyvistä laajoista IT-kokonaisuuksista aina pienempiin projekteihin ja toiminnan muutoksiin asti. IT-palveluilla on käynnissä noin 100 erikokoista projektia lähes koko ajan.

Asiantuntijapalveluissa toimii laaja joukko eri järjestelmien ja sovellusten IT-asiantuntijoita, jotka työskentelevät palveluiden ylläpitotehtävissä ja kehittämisprojekteissa. Turun kaupungilla on satoja eri sovelluksia erilaisiin käyttötarkoituksiin.

Palveluhallinta vastaa laajasta kirjosta erilaisia IT-palveluita. Tähän kuuluvat työasema- ja laitepalvelut, puhepalvelut, tietoliikennepalvelut, sovelluspalvelut, tulostuspalvelut, pilvipalvelut, tukipalvelut, alusta- ja integraatiopalvelut, lisenssienhallinta ja ylläpito sekä osa sovellusten pääkäyttäjätoiminnoista.

IT-hallinto vastaa hallinnollisten tukipalvelujen toimivuudesta.


IT-palveluita johtaa IT-palvelujohtaja Joni Ilmanen. IT-palvelujohtajan varahenkilönä toimii IT-suunnittelupäällikkö Kari Rajanaro.

Tietohallintostrategia

Turun kaupungin IT-palveluita ohjaa tietohallintostrategia. Tietohallintostrategiaa toteutetaan osana normaalia toiminnan johtamista ja erillisinä projekteina. Strategian sitovat tavoitteet ja niiden mittarit sisällytetään IT-palveluiden strategiseen ja operatiiviseen sopimukseen. Tietohallintostrategian etenemisestä raportoidaan kaupunginhallitukselle kerran vuodessa.

Tietohallinnosta vastaa strategia- ja kehittämisjohtaja Rami Savila.


Lue lisää: Tietohallinto ja IT mahdollistavat kehittyneitä digipalveluita arjen avuksi