Turun lukiot ja ammatti-instituutti julkaisivat yhteishaun opiskelijavalintojen tulokset 11.6.2020. Turun toisen asteen oppilaitokset olivat ensimmäisenä toiveena yhteensä 2697 nuorella. Tuloksista on lähetetty tieto hakijalle joko sähköpostitse tai kirjeitse.

Huom

  • Paikka on vastaanotettava mahdollisimman pian tai viimeistään 25.6. mennessä.
  • OPH:n tiedote yhteishaun tuloksista: OPH:n tiedote

 

Turun kaupungin toisen asteen oppilaitokset kiinnostivat nuoria. Turun oppilaitokset olivat ensimmäisenä toiveena yhteensä 2 697 nuorella aloituspaikkamäärän ollessa 2 421. Turun oppilaitosten suosio kasvoi, viime vuonna Turun oppilaitokset olivat ensimmäisenä toiveena 2 631 nuorella. Turun kaupungin lukioihin haki yhteishaussa ensimmäisenä hakutoiveena 1 390 nuorta. Aloituspaikkoja kaupungin lukioihin on 1 121. Turun ammatti-instituutti oli ensimmäisenä hakutoiveena 1 300 nuorella. Turun ammatti-instituutissa aloituspaikkoja on 1 307.

Valtakunnallisesti kevään yhteishaussa ammatilliseen koulutukseen ja lukiokoulutukseen haki 71 700 hakijaa, joista 64 970 sai opiskelupaikan. Hakijoista 32 820 sai paikan ammatillisesta koulutuksesta ja 32 150 lukiosta. Peruskoulun päättäviä hakijoita oli 58 630, joista 96 % sai opiskelupaikan.

Yhteishaussa ilman opiskelupaikkaa jääneille nuorille on tarjolla monia mahdollisuuksia. Lukiostartin ja valmentavien opintojen saa valmistautua toisen asteen opintoihin. Jatkuvan haun kautta voi hakea lisäksi ammatilliseen koulutukseen joustavasti ympäri vuoden. Jatkuvassa haussa olevia vapaita paikkoja voi tiedustella suoraan oppilaitoksista. Oppilaitokset ilmoittavat lisäksi yhteishaun jälkeiset vapaat opiskelupaikat osoitteessa www.opintopolku.fi

Lukiostartilla mahdollisuus korottaa arvosanoja ja suorittaa lukiokursseja

Lukiostartti on tarkoitettu ilman toisen asteen koulutuspaikkaa vailla oleville. Lukiostartissa kerrataan peruskoulun ydinaineita ja samalla opiskellaan lukiokursseja. Lukiostartissa on mahdollisuus korottaa peruskoulun arvosanoja, ja suoritetut lukiokurssit kelpaavat suorituksiksi muissa lukioissa. Lukiostartti kestää puolesta vuodesta vuoteen. Keväällä voi osallistua toisen asteen yhteishakuun tai jatkaa opiskelua iltalukiossa. Lukiostarttiin ilmoittaudutaan elokuussa.

Ammatilliseen tutkintoon valmentavalla koulutuksella ja jatkuvalla haulla

Turun ammatti-instituutti tarjoaa ammatilliseen koulututukseen valmentavaa VALMA-koulutusta. VALMA sopii nuorelle, joka haluaa pohtia tulevaa ammattiaan tutustumalla paremmin eri aloihin ja vahvistaa opiskelu- ja perustaitoja. Koulutus antaa hyvät valmiudet ammatilliseen tutkintoon siirtymiseen. VALMA-koulutus kestää noin yhden lukuvuoden.

Jatkuva haku antaa joustavan mahdollisuuden hakea koulutuksiin ympäri vuoden. Jatkuvan haun kautta voi hankkia ammatillisen tutkinnon tai kehittää ammatillista osaamistaan. Tietoa koulutuksista ja apua koulutukseen hakemiseen saat Ohjaus- ja hakupalvelusta. Haussa olevat koulutukset ja lisää tietoa löydät Turun ammatti-instituutin sivuilta.

Lisätietoja

Turun lukioiden sisäänpääsykeskiarvot

Turun kaupungin kokoama infosivusto: Jäitkö ilman opiskelupaikkaa yhteishaussa? 

Lisätietoja vapaista koulutuspaikoista eri oppilaitoksissa:

Oppilaitokset ilmoittavat vapaat opiskelupaikat myös osoitteessa www.opintopolku.fi