Asiointi ja lomakkeet

Muut toimijat

Lounais-Suomen Jätehuolto Oy huolehtii kuntien puolesta asukkaiden ja kuntien jätehuollon järjestämisestä ja jäteneuvonnasta. Yhtiö järjestää vastaanottopaikat asumisen ja kuntien toiminnan jätteille. Lisäksi se hoitaa jätteenkuljetuksen kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen alueella.

Paikkakunnalla toimivat jätteenkuljetusyrittäjät hoitavat jätteenkuljetuksen sopimusperusteisen jätteenkuljetuksen alueella.

Kuntien ympäristönsuojeluviranomaiset vastaavat jätehuollon valvontatehtävistä. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle voi ilmoittaa esimerkiksi roskaantumisesta tai epäasianmukaisesta jätteenkäsittelystä, kuten jätteiden poltosta, johon pitäisi puuttua.

Jätehuollon yhteydenotot eri tilanteissa. Kuva aukeaa suurempana, kun klikkaat sitä.

Ota yhteyttä Lounais-Suomen jätehuoltolautakuntaan, kun haluat:

  • tietoja ja neuvoja jätehuollon viranomaisasioihin, kuten jätehuoltomääräyksiin, jätetaksaan ja jätteen kuljetusten seurantaan, liittyen
  • hakea muutosta jätemaksuun
  • hakea poikkeamista jätehuoltomääräyksistä
  • ilmoittaa kimppa-astiasta eli naapureiden kanssa yhteisestä jäteastiasta sopimusperusteisen jätteenkuljetuksen alueella
  • keskeyttää jätteenkuljetuksen yli puoleksi vuodeksi
  • keskeyttää lietteenkuljetuksen määräajaksi
  • hyödyntää jätevesilietteitä maataloudessa tai kompostoida lietteitä kiinteistöllä

Jätehuoltolautakunnan lomakkeet 
(lomakkeet LSJH:n sivuilla, aukeavat uuteen ikkunaan)

Vireille pannut asiat käsitellään jätehuoltoviranomaisessa mahdollisuuksien mukaan niiden saapumisjärjestyksessä, joten käsittelyaika vaihtelee vireillä olevien asioiden määrän perusteella. Jätemaksuja koskevista muistutuksista ja jätehuoltomääräyksiä koskevista poikkeamishakemuksista tehdään kirjallinen päätös, joka toimitetaan hakijalle postitse.

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan yhteystiedot

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta
Turun kaupunki
Kaupunkiympäristön palvelualue
PL 355 (käyntiosoite: Puutarhakatu 1, 2. kerros)
20101 Turku

Veli-Matti Suhonen, jätehuoltoasiamies, puh. 040 180 7657
Satu Ojala, jätehuoltoasiamies, puh. 044 727 6827
Pirjo Rinne, suunnittelija, puh. 040 182 7527
Anneli Asplund, suunnittelija, puh. 040 480 5316

Sähköpostiosoite: jatehuoltolautakunta@turku.fi