Jätehuoltolautakunnan kuulutukset ja ilmoitukset

Tälle sivulle on koottu kuulutukset Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnassa vireillä olevista asioista ja ilmoitukset jätehuoltolautakunnan päätöksistä. Kuulutus on virallinen menettely tiedon antamiseksi kuntalaisille, erityisesti niille ihmisille, joiden elämään kyseinen tieto saattaa vaikuttaa.

Jätehuoltolautakunnan kuulutukset julkaistaan myös Turun kaupungin verkkosivuilla.

 

Kuulutus Lounais-Suomen jätetaksan vireilläolosta

Kuulutuksen julkaisupäivä

4.11.2022

Asia

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnassa päivitetään jätetaksaa. Uuden taksan on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2023.

Taksaluonnos perustuu jätelain (646/2011) 78 ja 79 pykäliin. Kunnan jätetaksassa määrätään perusteet julkisoikeudellisille jätemaksuille, jotka koskevat kunnan jätehuoltovastuulle kuuluvia jätteitä ja jätehuoltopalveluita. Taulukot ehdotetuista euromääräisistä jätemaksuista ovat taksan liitteinä.

Taksaluonnos koskee Auran, Kaarinan, Kemiönsaaren, Liedon, Marttilan, Maskun, Mynämäen, Naantalin, Nousiaisen, Paraisten, Paimion, Pöytyän, Raision, Ruskon, Salon, Sauvon, Turun ja Uudenkaupungin alueiden jätemaksuja.

Kuulutuksen ja asiakirjojen nähtävillä pitäminen

Tämä kuulutus ja luonnos jätetaksaksi ovat nähtävillä 21.11.2022 saakka Turun kaupungin tietoverkossa, osoitteessa http://www.turku.fi/kuulutukset

Mielipiteiden esittäminen

Taksaluonnoksesta voi esittää kirjallisia mielipiteitä 21.11.2022 klo 15 mennessä. Mielipiteet tulee toimittaa postitse osoitteeseen Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta, PL 355, 20101 Turku tai sähköpostitse osoitteeseen

jatehuoltolautakunta@turku.fi.

Lisätietoja

Jätehuoltoasiamies Satu Ojala, puh 040 7276827

 

Mielipiteen esittäminen Lounais-Suomen jätehuoltopoliittisen ohjelman luonnoksesta

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta pyytää Lounais-Suomen jätehuollon yhteistoiminta-alueen asukkaita ja muita halukkaita esittämään mielipiteensä alueen kuntien yhteisen jätehuoltopoliittisen ohjelman luonnoksesta. Mielipiteet pyydetään toimittamaan Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnalle viimeistään 31.11.2022 osoitteeseen jatehuoltolautakunta@turku.fi.

Jätehuoltolautakunnassa on valmisteltu jätehuoltopoliittisen ohjelman luonnos ohjelmakaudelle 2023–2028. Ohjelman tavoitteena on muodostaa alueen kuntien yhteinen näkemys jätehuollon visiosta, tavoitteista ja toimenpiteistä. Ohjelmaluonnos ja sen taustaraportti ovat nähtävillä jätehuoltolautakunnan verkkosivuilla sekä Turun kaupungin Turku-pisteessä osoitteessa Puolalankatu 5, Turku.

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta huolehtii Auran, Kaarinan, Kemiönsaaren, Liedon, Marttilan, Maskun, Mynämäen, Naantalin, Nousiaisten, Paimion, Paraisten, Pöytyän, Raision, Ruskon, Salon, Sauvon, Turun ja Uudenkaupungin kuntien yhteisen jätehuoltopoliittisen ohjelman valmistelusta.

Tämä ilmoitus pidetään nähtävillä 31.11.2022 saakka.

Lisätietoja asiasta antavat tarvittaessa:

Veli-Matti Suhonen, p. 040 1807657

Pirjo Rinne, p. 040 182 7527

 

Ilmoitus Lounais-Suomen jätetaksapäätöksestä

Ilmoituksen nähtävillä pito

Tämä ilmoitus pidetään nähtävillä Turun kaupungin tietoverkossa 14.4.2022–20.5.2022.

Asia

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta on tehnyt päätöksen Lounais-Suomen jätetaksasta saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetusmaksujen osalta 1.5.2022 alkaen. Päätös koskee seuraavia kuntia: Masku, Mynämäki, Nousiainen, Parainen, Raisio ja Rusko.

Päätöksen pöytäkirjat muutoksenhakuohjeineen ovat nähtävillä 14.4.2022 alkaen Turun kaupungin tietoverkossa.

Viimeinen valituspäivä

Valitusaika päättyy 20.5.2022.

 

Kuulutus jätetaksan vireilläolosta koskien saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetusmaksuja

Kuulutuksen julkaisupäivä

3.3.2022

Asian tiedoksisaantipäivä

Asian tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Asia

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnassa päivitetään jätetaksaa lietteiden kuljetusmaksujen osalta. Uuden taksan on tarkoitus tulla voimaan 1.5.2022.

Taksaluonnos perustuu jätelain (646/2011) 78 ja 79 pykäliin. Kunnan jätetaksassa määrätään perusteet julkisoikeudellisille jätemaksuille, jotka koskevat kunnan jätehuoltovastuulle kuuluvia jätteitä ja jätehuoltopalveluita. Taulukot ehdotetuista euromääräisistä jätemaksuista ovat taksan liitteinä.

Taksaluonnos koskee Maskun, Mynämäen, Nousiaisen, Paraisten, Raision ja Ruskon alueiden saostus- ja umpisäiliölietteiden kuljetusmaksuja.

Kuulutuksen ja asiakirjojen nähtävillä pitäminen

Tämä kuulutus ja luonnos jätetaksaksi lietteiden kuljetusmaksujen osalta ovat nähtävillä 23.3.2022 saakka Turun kaupungin tietoverkossa.

Mielipiteiden esittäminen

Taksaluonnoksesta voi esittää kirjallisia mielipiteitä 23.3.2022 klo 15 mennessä. Mielipiteet tulee toimittaa postitse osoitteeseen Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta, PL 355, 20101 Turku tai sähköpostitse osoitteeseen jatehuoltolautakunta@turku.fi.

Lisätietoja

Jätehuoltoasiamies Veli-Matti Suhonen, puh 040 180 7657.

 

Ilmoitus Lounais-Suomen jätetaksapäätöksestä

Ilmoituksen nähtävillä pito

Tämä ilmoitus pidetään nähtävillä Turun kaupungin tietoverkossa 18.2.2022–28.3.2022.

Asia

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta on tehnyt päätöksen Lounais-Suomen jätetaksasta saostus- ja umpisäiliölietteiden käsittelymaksujen osalta 1.5.2022 alkaen. Päätös koskee seuraavia kuntia: Aura, Kaarina, Kemiönsaari, Lieto, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Paimio, Parainen, Pöytyä, Raisio, Rusko, Salo, Sauvo ja Turku.

Päätöksen pöytäkirjat muutoksenhakuohjeineen ovat nähtävillä 18.2.2022 alkaen Turun kaupungin tietoverkossa.

Viimeinen valituspäivä

Valitusaika päättyy 28.3.2022

 

Kuulutus jätetaksan vireilläolosta koskien lietteiden käsittelymaksuja

Kuulutuksen julkaisupäivä

5.1.2022

Asian tiedoksisaantipäivä

Asian tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta.

Asia

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnassa päivitetään jätetaksaa lietteiden käsittelymaksujen osalta. Uuden taksan on tarkoitus tulla voimaan 1.5.2022.

Taksaluonnos perustuu jätelain (646/2011) 78 ja 79 pykäliin. Kunnan jätetaksassa määrätään perusteet julkisoikeudellisille jätemaksuille, jotka koskevat kunnan jätehuoltovastuulle kuuluvia jätteitä ja jätehuoltopalveluita. Taulukot ehdotetuista euromääräisistä jätemaksuista ovat taksan liitteinä.

Taksaluonnos koskee Auran, Kaarinan, Kemiönsaaren, Liedon, Marttilan, Maskun, Mynämäen, Naantalin, Nousiaisen, Paraisten, Paimion, Pöytyän, Raision, Ruskon, Salon, Sauvon ja Turun alueiden jätemaksuja.

Kuulutuksen ja asiakirjojen nähtävillä pitäminen

Tämä kuulutus ja luonnos jätetaksaksi lietteiden käsittelymaksujen osalta ovat nähtävillä 31.1.2022 saakka Turun kaupungin tietoverkossa, osoitteessa http://www.turku.fi/kuulutukset

Mielipiteiden esittäminen

Taksaluonnoksesta voi esittää kirjallisia mielipiteitä 31.1.2022 klo 15 mennessä. Mielipiteet tulee toimittaa postitse osoitteeseen Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta, PL 355, 20101 Turku tai sähköpostitse osoitteeseen

jatehuoltolautakunta@turku.fi .

Lisätietoja

Jätehuoltoasiamies Veli-Matti Suhonen, puh 040 1807657.

 

Ilmoitus Lounais-Suomen jätetaksapäätöksestä

Ilmoituksen nähtävillä pito

Tämä ilmoitus pidetään nähtävillä Turun kaupungin tietoverkossa 26.11.2021–3.1.2022.

Asia

Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta on tehnyt päätöksen Lounais-Suomen jätetaksasta 1.1.2022 alkaen. Päätös koskee seuraavia kuntia: Aura, Kaarina, Kemiönsaari, Lieto, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, Paimio, Parainen, Pöytyä, Raisio, Rusko, Salo, Sauvo ja Turku.

Päätöksen pöytäkirjat muutoksenhakuohjeineen ovat nähtävillä 26.11.2021 alkaen Turun kaupungin verkkosivuilla.

Viimeinen valituspäivä

Valitusaika päättyy 3.1.2022