Jätteenkuljetus

Jätehuoltolautakunnan toimialueella on tällä hetkellä kaksi erilaista järjestelmää kiinteiden jätteiden ja sako- ja umpikaivolietteiden jätteenkuljetukseen:

1. Kunnan järjestämä jätteenkuljetus

a) Kemiönsaarella, Maskussa, Mynämäellä, Naantalissa, Nousiaisissa, Paraisten saaristossa (Nauvo, Korppoo, Houtskari), Raisiossa ja Ruskon Vahdon kunnanosassa Lounais-Suomen Jätehuolto Oy (LSJH) on kilpailuttanut kiinteiden jätteiden jätteenkuljetukset. Lisäksi Kemiönsaarella ja Paraisten Nauvon, Korppoon ja Houtskarin pääsaarilla LSJH on kilpailuttanut sako- ja umpikaivolietteiden kuljetukset. Jätteenkuljetukseen liitytään ottamalla yhteyttä LSJH:n asiakaspalveluun. LSJH hoitaa jätehuollon organisoinnin, laskutuksen ja neuvonnan.

b) Kemiönsaaren, Maskun, Naantalin ja Paraisten ulkosaaristossa kiinteät jätteet kerätään alueellisiin keräyspisteisiin. Lounais-Suomen Jätehuolto Oy hoitaa tällä alueella jätteenkuljetukset, asiakaspalvelun ja laskutuksen.

2. Sopimusperusteinen jätteenkuljetus

Aurassa, Kaarinassa, Liedossa, Marttilassa, kanta-Paraisilla, Paimiossa, Pöytyällä, Ruskon Ruskon kunnanosassa, Salossa, Sauvossa ja Turussa kiinteistön haltija sopii jätteenkuljetuksesta suoraan valitsemansa jätteenkuljetusyrityksen kanssa. Tällä alueella on voimassa vuoden 1993 jätelain mukainen sopimusperusteinen jätteenkuljetusjärjestelmä. Jäteneuvonnasta huolehtii Lounais-Suomen Jätehuolto Oy.

Sako- ja umpikaivolietteiden jätteenkuljetus on järjestetty sopimusperusteisena koko alueella paitsi Kemiönsaaressa ja Paraisten saaristossa. Lietteenkuljetukseen on tulossa muutoksia, sillä Lounais-Suomen jätehuoltolautakunta päätti 25.10.2018 siirtymisestä kunnan järjestämään jätteenkuljetukseen koko alueella vaiheittain vuoteen 2026 mennessä. Lounais-Suomen Jätehuolto Oy valmistelee muutosta.

Kartta jätteenkuljetuksen järjestämisestä Lounais-Suomessa

Jätteenkuljettajan tietojen ilmoittaminen jätehuoltoviranomaiselle 

Ammattimainen jätteenkuljettaja ilmoittaa Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnalle kiinteistöittäin ja jätelajeittain eritellyt tiedot kuljettamistaan kunnan vastuulle kuuluvista jätteistä. Tiedot toimitetaan jätehuoltoviranomaiselle neljännesvuosittain (kolmen kuukauden välein) sähköisesti muokattavissa olevassa muodossa, mieluiten alla olevalla mallipohjalla. Lisäksi jätteenkuljettaja antaa jätehuoltoviranomaiselle vuosittain tiivistelmän, johon on koottu jätelajeittain kiinteistöiltä kerätyn jätteen määrät ja toimituspaikat.

Lietteenkuljettajat täyttävät alla olevan sähköisen siirtoasiakirjan Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan toimialueella (ei Kemiönsaari) suoritettavista vakituisten ja vapaa-ajan asuntojen sako- ja umpikaivolietteiden kuljetuksista. Siirtoasiakirjan kautta kuljetustiedot tulevat vastaanottopaikan lisäksi Lounais-Suomen jätehuoltolautakunnan käyttöön eikä yllä olevaa jälkikäteen tapahtuvaa raportointia tarvita.

Tietojen antamisesta kunnan jätehuoltoviranomaiselle säädetään jätelaissa (646/2011, 39 §), jäteasetuksessa (179/2012, 26 §) ja Lounais-Suomen jätehuoltomääräyksissä (27.4.2017 § 22). Siirtoasiakirjan käytöstä jätteiden kuljetuksessa määrätään jätelaissa (646/2011, 121 §) ja jäteasetuksessa (179/2012, 24 §).

Lisätietoa jätteenkuljetuksesta kunnittain

Asiasanat: