Usein kysytyt kysymykset

 

Voiko saada vapautuksen velvollisuudesta kuulua kunnan jätehuoltojärjestelmään?

Ei voi.  Asumisessa eli esimerkiksi vakituisessa tai vapaa-ajan asunnossa syntyvät jätteet on luovutettava alueella järjestettyyn kiinteistöittäiseen jätteenkuljetukseen tai kunnan järjestämään alueelliseen vastaanottopaikkaan. Tästä jätteiden luovutusvelvollisuudesta ei ole mahdollista poiketa eikä viranomainen voi myöntää siitä vapautusta.

Polttokelpoiselle jätteelle (ja tarvittaessa muille jätelajeille) tulee olla joko oma tai naapurin kanssa yhteinen jäteastia ja sille säännölliset tyhjennykset. Tyhjennykset tilataan alueen mukaan joko Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:ltä tai yksityiseltä jätteenkuljetusyritykseltä. Jos rakennus on asumaton ja käyttämätön, jäteastian tyhjennykset voi keskeyttää määräajaksi.

Kemiönsaaren, Naantalin, Maskun ja Paraisten saaristossa, jossa kiinteistölle ei pääse jäteautolla, jätehuolto on järjestetty aluekeräyspisteiden kautta. Muita alueellisia vastaanottopaikkoja ovat esimerkiksi LSJH:n järjestämät kierrätyspisteet, jäteasemat, kiertävät keräykset ja lääkejätteiden vastaanotto apteekeissa.

Kunnan jätehuoltoviranomaisen tiedot rakennuksista ovat peräisin väestötietojärjestelmän rakennustiedoista. Jos rakennuksen rekisteritiedoissa on virhe, eli esimerkiksi rakennus on asuinkelvoton tai sen käyttötarkoitus on muu kuin asuinrakennus, lisätietoja tietojen korjaamisesta ja muuttamisesta saa kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta.

Tarvitaanko jätteenkuljetusta, kun kiinteistö on tyhjillään?

Ei tarvita. Jos asuinkiinteistö on tilapäisesti täysin asumaton ja käyttämätön (esim. asukas on laitoshoidossa tai työkomennuksella ulkomailla), jäteastian tyhjennykset voidaan keskeyttää määräajaksi kiinteistön ollessa käyttämättömänä. Kun määräaikainen keskeytys kestää enintään kuusi kuukautta, asiasta sovitaan jätteenkuljetuksen hoitavan tahon kanssa (kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen alueella LSJH ja sopimusperusteisen jätteenkuljetuksen alueella jätteenkuljettaja). Yli kuusi kuukautta kestävästä keskeytyksestä on lisäksi ilmoitettava kirjallisesti jätehuoltoviranomaiselle.

Pitääkö kunnan jätemaksu maksaa, kun kiinteistö on käyttämätön?

Jätehuollon perusmaksu kuuluu jokaiselle, myös tyhjillään olevalle, vakituiselle ja vapaa-ajan asunnolle, joka on käytettävissä asumiseen. Jos rakennus on asumiskelvoton, on jätemaksuun mahdollista hakea muutosta tekemällä kirjallinen muistutus jätehuoltolautakunnalle 14 vuorokauden sisällä laskun saamisesta.

Asuinkiinteistön aluekeräys- tai jäteasemamaksun lasku tulee aina maksaa. Kuitenkin, jos asuinrakennus on tilapäisesti täysin asumaton (esim. asukas on laitoshoidossa tai työkomennuksella ulkomailla), jätemaksuun voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen muistutuksen jätehuoltolautakunnalle 14 vuorokauden sisällä laskun saamisesta. Jos muistutuksen perusteella maksu myöhemmin perutaan, saa maksetut rahat takaisin.

Pitääkö jätehuoltoon liittyä ja jätemaksu maksaa, kun kiinteistö on asuinkelvoton?

Asumattoman ja asuinkelvottoman kiinteistön ei tarvitse olla kunnan jätehuollon piirissä, mutta kiinteistön haltijan tulee huolehtia rekisteritietojen pitämisestä ajan tasalla.

Jos asuinkelvottomasta rakennuksesta on saapunut kunnan jätemaksulasku, tulee se kuitenkin maksaa eräpäivään mennessä. Jätemaksuun voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen muistutuksen jätehuoltolautakunnalle 14 vuorokauden sisällä laskun saamisesta.  Rakennuksen asuinkelvottomuus osoitetaan muistutuksen liitteenä olevalla viranomaisen lausunnolla tai muulla luotettavalla selvityksellä.

Kunnan jätehuoltoviranomaisen tiedot rakennuksista ovat peräisin väestötietojärjestelmän rakennustiedoista. Jos rakennuksen rekisteritiedoissa on virhe, eli esimerkiksi rakennus on asuinkelvoton tai sen käyttötarkoitus on muu kuin asuinrakennus, lisätietoja tietojen korjaamisesta ja muuttamisesta saa kunnan rakennusvalvontaviranomaiselta.

Mistä jätemaksu koostuu?

1) Koko toimialuetta koskee taksan mukainen asuntokohtainen jätehuollon perusmaksu. Perusmaksulla katetaan kotitalouksille asiointihetkellä maksuttomista jätehuoltopalveluista, kuten vaarallisten jätteiden vastaanotosta, jäteasemien asiakaspalvelusta, kiertävistä keräyksistä ja kierrätyspisteistä, jäteneuvonnasta ja jätehuollon viranomaistoiminnasta aiheutuvia kustannuksia.

2) Kunnan järjestämän jätteenkuljetuksen alueella kunnan jätemaksu määräytyy liittymistavan mukaisesti joko maksuna oman jäteastian tai kimppa-astian tyhjennyksistä tai vuosimaksuna aluekeräyspisteen käyttöoikeudesta. Taksan mukaiset jäteastioiden tyhjennysmaksut ja vuosimaksut ovat voimassa kiinteiden yhdyskuntajätteiden osalta Kemiönsaaressa, Maskussa, Mynämäellä, Naantalissa, Nousiaisissa, Paraisten saaristossa, Raisiossa ja Ruskon Vahdolla ja sako- ja umpikaivolietteen osalta Kemiönsaaressa.

Sopimusperusteisen jätteenkuljetuksen alueella kiinteistönhaltija maksaa valitsemalleen jätteenkuljetusyritykselle jätteiden kuljetuksesta ja käsittelystä yrityksen oman hinnaston mukaan.

Omistan metsätilan, jossa ei ole kuin taukotupa, pitääkö minun liittyä jätehuoltoon?

Kyllä pitää, jos rakennus on väestötietojärjestelmän tai kunnan rakennusvalvonnan tietojen mukaan tarkoitettu vakituiseksi tai vapaa-ajan asunnoksi. Jätehuollon rekisterin tiedot rakennuksista pohjautuvat väestötietojärjestelmään ja rakennusvalvonnan rekistereihin. Kunnan jätehuoltojärjestelmään liitytään alueesta riippuen joko ottamalla oma tai naapurin kanssa yhteinen jäteastia ja sille tyhjennykset tai liittymällä alueellisen keräyspisteen käyttäjäksi.

Jos taukotupaa ei ole tarkoitettu asunnoksi eikä sitä käytetä vapaa-ajan asumiseen, ei siellä tarvita jätehuoltoakaan. Jos rakennuksesta on saapunut kunnan jätemaksulasku, tulee se kuitenkin maksaa eräpäivään mennessä. Jätemaksuun voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen muistutuksen jätehuoltolautakunnalle 14 vuorokauden sisällä laskun saamisesta.

Omistan rantatontin, jossa ei ole kuin pieni sauna, pitääkö minun liittää se jätehuoltoon?

Kyllä pitää, jos rakennus on väestötietojärjestelmän tai kunnan rakennusvalvonnan tietojen mukaan tarkoitettu vakituiseksi tai vapaa-ajan asunnoksi. Jätehuollon rekisterin tiedot rakennuksista pohjautuvat väestötietojärjestelmään ja rakennusvalvonnan rekistereihin. Kunnan jätehuoltojärjestelmään liitytään alueesta riippuen joko ottamalla oma tai naapurin kanssa yhteinen jäteastia ja sille tyhjennykset tai liittymällä alueellisen keräyspisteen käyttäjäksi.

Jos saunamökkiä ei ole tarkoitettu asunnoksi eikä sitä käytetä vapaa-ajan asumiseen, ei siellä tarvita jätehuoltoakaan. Jos rakennuksesta on saapunut kunnan jätemaksulasku, tulee se kuitenkin maksaa eräpäivään mennessä. Jätemaksuun voi hakea muutosta tekemällä kirjallisen muistutuksen jätehuoltolautakunnalle 14 vuorokauden sisällä laskun saamisesta.

Voiko jäteauto käydä tyhjentämässä jäteastiani silloin, kun itse haluan esimerkiksi kerran tai kaksi vuodessa?

Ei yleensä voi.

Vakituisessa asuinkiinteistössä kiinteistön polttokelpoisen jätteen jäteastia on jätehuoltomääräysten mukaan tyhjennettävä vähintään neljän viikon välein. Jos biojätteet kerätään erikseen biojäteastiaan tai kompostoidaan kiinteistöllä jätehuoltomääräysten mukaisesti, voi jäteastian tyhjennysväli olla enintään 12 viikkoa.

Vapaa-ajan asuinkiinteistössä, joka on säännöllisesti ympärivuotisessa käytössä (vähintään kuusi kuukautta vuodessa), jäteastiat on tyhjennettävä jätehuoltomääräysten tyhjennysvälien mukaisesti. Tämä tarkoittaa yleensä useampaa kuin kahta polttokelpoisen jätteen jäteastian tyhjennystä vuodessa.

Vapaa-ajan asuinkiinteistössä, joka on käytössä vain kesäaikana (viikot 18–40), jäteastiat on tyhjennettävä jätehuoltomääräysten mukaisesti kyseisen ajanjakson aikana. Vapaa-ajan kiinteistön jäteastiaa on tyhjennettävä kuitenkin vähintään kerran vuodessa.