Turussa on vireillä noin sata asemakaavaa ja viisi yleiskaavaa. Nyt kaikki vireillä olevat asemakaavat löytyvät ajantasaisina verkkosivuilta. Uusi hakutoiminto hakee kuntalaisille jaettavan tiedon, joka kerätään samasta järjestelmästä, jota kaavoittajat käyttävät kaavan valmistelussa. Tutustu uuteen hakuun ja vireillä oleviin kaavoihin.

Yleiskaavoitus

Yleiskaava on kunnan yleispiirteinen maankäytön suunnitelma.

Tehtävänä sijoittaa yhdyskunnan toimintoja, kuten

 • asuminen
 • palvelut
 • työpaikat
 • virkistysalueet
 • toimintojen ja alueiden väliset yhteydet

Yleiskaavoituksella ratkaistaan kaupungin tavoitellun kehityksen periaatteet ja siten se on osa kehittämisstrategiaa. 

Yleiskaavatyötä ohjaa maakuntakaava. Yleiskaava puolestaan ohjaa asemakaavoitusta.

Yleiskaava laaditaan koko kaupungin alueelle. Osayleiskaava voidaan laatia vain tiettyä aluetta tai teemaa koskevaksi.

Asemakaavoitus

Asemakaavoilla ja asemakaavan muutoksilla luodaan edellytykset rakentamiselle. Kaava-alue voi käsittää esim. kokonaisen asuinalueen tai vain yhden tontin.

Asemakaavalla määrätään mm.

 • mihin tarkoitukseen aluetta voi käyttää
 • kuinka paljon tontille saa rakentaa
 • rakennusten korkeuksia, kattokaltevuuksia ja materiaaleja
 • katualueiden leveyksiä
 • rakennusten ja luonnon suojeluarvot
 • mihin puistot sijoittuvat

Havainnekuva Virvoituksentien asemakaavanmuutoksesta. Kuva: Schauman & Nordgren Architects

Vireillä olevat asemakaavat

Turun kaupungilla on vireillä tällä hetkellä noin sata asemakaavaa. Voit hakea vireillä olevia kaavoja kaavahausta tai karttapalvelusta. 

Vireillä olevat yleiskaavat

Turun kaupungilla on tällä hetkellä vireillä koko kaupungin yleiskaava, jonka toteutumisen tavoitevuosi on 2029. Lisäksi virellä on neljä osayleiskaavaa.

Jokaisella vireillä olevalla yleiskaavalla on oma verkkosivunsa.

Lisätietoa kaavoituksesta www.turku.fi/kaupunkisuunnittelu

Uutista muokattu 29.10.2020. Poistettu linkit vanhaan kaavahakuun.