Koronavirusepidemian rajoittamiseksi taudille altistuneita asetetaan karanteeniin. Karanteenin tavoitteena on katkaista tartuntaketjuja. Jos sinut on määrätty karanteeniin tai eristykseen, pysyttele kotona, pidättäydy vierailuista ja älä kutsu vieraita luoksesi. Lääkäri ja / tai hoitaja valvoo terveydentilaasi karanteenin ajan.

Jos sinulla on todettu koronatartunta, lue ohjeet kohdasta A. 

Jos olet altistunut koronavirukselle, lue ohjeet kohdasta B.

A) Sinulla on todettu koronavirustartunta. Tartunnan saaneen on pysyttävä kotona eristyksissä kodin ulkopuolisista henkilöistä. Pdf-tiedostossa on tarkemmat ohjeet eristyksen ajaksi. Lisäksi voit lukea lisää, miten samassa taloudessa asuvien tartuntariskiä voi vähentää. Kun tartuntatautivalvonnan koronayksikön työntekijä käsittelee uusia koronatartuntoja, hän lähettää tekstiviestissä linkin tällä nettisivulle. Koronaviruksen oirekuva on moninainen ja taudin vakavuusaste vaihtelee. Suurin osa sairastaa koronavirusinfektion kotihoidossa ja vain pieni osa sairastuneista tarvitsee sairaalahoitoa. Jos sinulle tulee vakavaan koronavirusinfektioon sopivia oireita kuten yleistilan laskua tai hengenahdistusta, ota puhelimitse yhteyttä terveydenhuoltoon. Jos sinulla on tukosriskiä lisäävä perussairaus, voit tarvita tukosriskiä vähentävää lääkitystä. Lääkäri arvioi tämän yksilöllisesti. Tarkemmin koronaviruksen oireista löydät tietoa: THL:n sivuilta. Jos sinua huolestuttaa koronainfektion aikana vointisi, voit ottaa yhteyttä tartunnanjäljityksen ammattilaiseen  klo 10 - 16 p. 040 617 4969 tai koronaneuvontapuhelimeen p. 02 266 2714 (arkisin klo 8 - 15) tai päivystykseen.

Kun olet saanut tiedon koronatartunnasta, voit halutessasi itse jo ilmoittaa altistuneille henkilöille. Tämä on vapaaehtoista ja ilmoittamalla itse altistuneille ehkäiset tartuntojen leviämistä yhteiskunnassa. Tämän hetkinen koronaviruksen valtavirus on deltavariantti ja se tarttuu hyvin herkästi. Altistuneiksi katsotaan ne henkilöt, jotka ovat olleet koronaan sairastuneen kanssa lähikontaktissa esimerkiksi seuraavat tilanteet; kasvotusten alle 2 m etäisyydellä yli 15 minuutin ajan ilman maskeja, fyysisessä kontaktissa sairastuneen kanssa tai suljetussa tilassa pidemmän aikaa lähikontaktissa ilman maskeja. Altistumisaika alkaa 48 tuntia ennen sairastuneen oireiden alkamista tai 48 tuntia ennen oireettoman koronatartunnan saaneen henkilön testin ottamisen ajankohtaa. Helpotat tartunnanjäljitystä keräämällä jo valmiiksi tämän ohjeen perusteella sinun tartunnalle altistuneiden henkilöiden nimet ja puhelinnumerot.

Olet oikeutettu kelan tartuntatautipäivärahaan kun olet pois työstä koronatartunnan vuoksi. Tartuntataudeista vastaava lääkäri tekee sinulle tarvittavat todistukset. Lisätietoa tartuntatautipäivärahasta löydät Kelan sivulta

B) Olet altistunut koronavirukselle. Suuren riskin kontakteissa riskinarviossa sinut voidaan määrätä tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin 10 vrk:n ajaksi altistumisesta. PDF-tiedostona olevassa ohjeessa on ohjeita karanteenin ajaksi. Jos karanteenin aikana sinulle tulee oireita, hakeudu koronatestiin. koronatestiin pääsee monella eri tavalla:

Olet oikeutettu Kelan tartuntatautipäivärahaan kun olet pois työstä koronatartunnan vuoksi. Tartuntataudeista vastaava lääkäri tekee sinulle tarvittavat todistukset.
Lisätietoa tartuntatautipäivärahasta löydät Kelan sivulta. Jos sinulla on kysyttävää, soita p. 040 617 4969 klo 10 - 16.
Karanteenin voi purkaa, jos altistumisesta aikaisintaan 6 vuorokautta otettu koronatesti on negatiivinen. Jos haluat lyhentää karanteenia, hakeudu testiin aikaisintaan 6. päivänä altistumisesta ja ota yhteyttä testituloksen tultua p. 040 617 4969 klo 10 - 16.

Tartuntatautilain (1227/2016) mukaan kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava lääkäri voi määrätä karanteeniin henkilön, jonka on todettu tai perustellusti epäilty altistuneen yleisvaaralliselle tartuntataudille.

Jos sinut on määrätty karanteeniin tai eristykseen

Tarkat ohjeet kotiinsa karanteeniin tai eristykseen määrätylle henkilölle:  

Miten ehkäistä koronatartunta perheen sisällä?

Jos karanteenissa ollessasi saat oireita, ota yhteyttä:  

  • Turun koronaneuvontapuhelin, p. 02 266 2714 (arkisin 8–15) 
  • Turun alueen yhteispäivystys, p. 02 313 8800 
  • Viikonloppuisin Päivystysapu p. 116 117 

Mallitekstiviestit koronaan sairastuneelle ja altistuneelle:

THL: 

Ajankohtaisin tieto ja ohjeistus koronaviruksesta Turussa: 

THL suosittelee koronan karanteeniajan lyhentämistä 10 vuorokauteen (2.8.)

THL on muuttanut suositustaan koronakaranteenin kestosta. Tartuntatautilääkärin asettaman karanteenin kestoksi suositellaan nykyisen 14 vuorokauden sijaan 10:tä vuorokautta.

THL:n uuden ohjeen mukaan karanteenin voi purkaa, jos altistuneesta aikaisintaan 6 vuorokautta altistumisen jälkeen otettu koronatesti on negatiivinen. Sairaanhoitopiirit ja kunnat harkitsevat kuitenkin itsenäisesti, miten laajasti ne mahdollistavat tämän testauksen. Negatiivisen testituloksen perusteella kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri voi tehdä päätöksen karanteenin lopettamisesta.

Muutos suositukseen karanteenin kestosta tulee voimaan maanantaina 2.8.2021, eikä se koske tätä aiemmin aloitettujen karanteenien kestoa, ellei tartuntataudeista vastaava lääkäri toisin päätä.

Suositusta muutetaan, koska uusi tieto on osoittanut, että lyhyempi karanteeniaika on riittävä tartuntojen leviämisen ehkäisemisen kannalta. Altistuneen tulee silti seurata oireiden ilmaantumista 14 päivää altistuksen alkamisesta. Jos oireita ilmaantuu, tulee testiin mennä välittömästi. 

Karanteenikäytännöt muuttuvat koronarokotuksen saaneilla ja taudin sairastaneilla (19.5.)

THL on muuttanut 18.5. ohjeistustaan karanteenikäytännöistä rokotettujen tai koronataudin sairastaneiden osalta. Koronalle altistunutta ei jatkossa määrätä karanteeniin seuraavissa tapauksissa:

  • Henkilö on saanut kaksi rokoteannosta ja toisesta annoksesta on kulunut vähintään viikko
  • Henkilö on saanut yhden rokoteannoksen 6 kuukauden sisällä siitä, kun hänellä on todettu koronatartunta ja rokotuksesta on kulunut vähintään viikko
  • Henkilöllä on lääkärintodistus alle 6 kuukautta aiemmin todetusta koronatartunnasta.

Tartuntatautilääkäri voi päättää arviossaan toisin ja huomioon on otettava tekijät, jotka voivat vaikuttaa rokotteen tehoon. Näitä ovat mm. paikallinen virusmuunnostilanne, ikä ja mahdollinen perustauti. Muuttuneet karanteenikäytännön ohjeet koskevat myös sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia.

Asiasanat: