Onko sinulla hyvä idea koulun vetovoiman parantamiseksi esimerkiksi yhteisöllisyyttä tai koulun ympäristöä kehittämällä? Kokeile ja puutu koulujen ja alueiden eriytymiseen, etsi yhteistyötahoja ja luo oma Katse kouluihin -kokeilu.

Tutustu myös

Koulusegregaation vähentäminen Turussa -projektissa kannustetaan kokeilemaan uusia ja innovatiivisia tapoja koulujen ja niiden lähialueiden kehittämiseksi. Hae mukaan, suunnittele ja toteuta kokeilu loka–marraskuussa. Uusiin koulujen eriytymistä ennaltaehkäiseviin ja torjuviin kokeiluihin on mahdollista hakea rahoitusta enintään 1000 euroa

Laadi lyhyt hakemus ja lähetä se viimeistään torstaina 22.9. klo 12.00 osoitteeseen emil.kusnetsoff@turku.fi. Inspiraatiota kokeiluihin voi hakea esimerkiksi mallihakemuksesta. Päätökset rahoitusta saavista kokeiluista ilmoitetaan hakijoille maanantaina 26.9. Hae rohkeasti mukaan! 

Kokeilut toteutetaan osana Koulusegregaation vähentäminen Turussa -projektia. Lisätietoa projektista antaa projektipäällikkö Emil Kusnetsoff.

Lisätietoja rahoituksesta

Haemme innovatiivisia ideoita, jotka lisäävät koulun vetovoimaa ja puuttuvat eriytymiseen. Katse kouluihin -kokeilun rahoitusta voi käyttää uusiin kokeiluihin, joille ei ole aiemmin myönnetty rahoitusta julkisista varoista. Rahoitus maksetaan hakijalle kertakorvauksena toteutuneita kuluja vastaan joulukuussa 2022. Rahoitusta saadakseen hakija sitoutuu toteuttamaan kokeilun ja palauttamaan siitä raportin ja kuitit 4.12. mennessä sekä esittelemään kokeilunsa päätöstilaisuudessa torstaina 15.12.2022 klo 18.00–21.00.

Apukysymyksiä hakemuksen laatimiseen:

  1. Lisääkö kokeilu koulun/alueen vetovoimaa ja puuttuu eriarvoistumiseen? 
  2. Onko kokeilua onnistuneena mahdollisuutta kehittää laajempaan käyttöön?
  3. Onko pilotti innovatiivinen, onko se uutta? 
  4. Onko oppilaille/kouluille jotain hyötyä pilotista tulevaisuudessa? 
  5. Saadaanko kokeiluun resursseja jostain muualta? 
  6. Onko yhteistyötä?

Koulusegregaation vähentäminen Turussa

Koulusegregaation vähentäminen Turussa -projektin puitteissa halutaan puuttua eriarvoistumiskehitykseen ja vahvistaa lähikouluperiaatetta. Segregaatio viittaa käsitteenä asuinalueiden haitalliseen eriytymiskehitykseen. Segregaatiota koskevassa tutkimuksessa koulujen laatua ja niitä kohtaan tunnettua luottamusta pidetään merkittävänä alueiden kehityksen tekijänä. Etenkin lähiöissä laadukkaaksi ja luotetuksi koetut koulut kohentavat alueiden mainetta ja sitouttavat perheitä asuinalueeseensa. Koulua ja sen tarjoaman opetuksen laatua kohtaan tunnettu epäluulo taas voi käynnistää eriytymiskehityksen, joka pahimmillaan muodostuu jatkuvan heikentymisen kehäksi. 

Projektin tärkein tavoite on koulujen eriarvoistumiskehityksen katkaiseminen ja tasa-arvoisten oppimisen edellytysten tuominen kaikille turkulaisille koululaisille lähikoulusta riippumatta. Haluamme edistää suotuisaa pitkän aikavälin kehitystä ja uusien ratkaisujen löytämistä osallistamalla kuntalaiset ideointityöhön.