Kauppatorin suunnittelukilpailu

Turun kaupunki järjesti Kauppatorin suunnittelukilpailun 4.2.–8.5.2020. Kilpailun voitti työ nimeltä Saariston sydän, jonka takana on työryhmä Sigge-Valoa-Loci.

Kilpailuun, kilpailutöihin, yleisön kommentteihin ja tuomariston arvosteluun voi tutustua arvostelupöytäkirjasta:
Kauppatorin suunnittelukilpailun arvostelupöytäkirja (pdf, 28 Mt)

Tietoa suunnittelukilpailusta

Kilpailun tavoitteena oli kehittää Kauppatorista kaupunkikuvallisesti inspiroiva ja monipuolisia toimintoja mahdollistava kaupunkitila ja kauppapaikka. Torin halutaan tarjoavan tekemis- ja oleskelumahdollisuuksia erilaisille käyttäjä- ja ikäryhmille. Kilpailutyönä toteutettavan torisuunnitelman tulee nivoa yhteen torille sijoittuvat elementit ja esittää näille yhtenäinen visuaalinen yleisilme.

Määräaikaan mennessä ilmoittautuneiden ja kelpoisuusvaatimukset täyttävien kilpailuryhmien joukosta valittiin jatkoon viisi työryhmää. Työryhmät valittiin osaamisen ja aiempien työreferenssien perusteella.

Kilpailuajan päätyttyä kilpailuehdotukset julkaistiin nimimerkillä varustettuina yleisön kommentoitaviksi. Kilpailun tuomaristo sai hyödyntää palautetta arvostelussaan.

Kilpailun ratkettua kaupunginhallitus päätti 8.6.2020 kokouksessaan voittaneen ehdotuksen käyttämisestä toripinnan yläpuolisten osien jatkosuunnittelun pohjana.

Kilpailuohjelma

Kilpailun aikataulu

  • Kysymykset viimeistään 14.2.2020.
  • Vastaukset kysymyksiin 21.2.2020.
  • Kilpailuun ilmoittautumiset 28.2.2020 klo 12 mennessä.
  • Ryhmien valinnasta ilmoittaminen 9.3.2020.
  • Kilpailuehdotusten sisäänjättö 8.5.2020.
  • Kaupunkilaisten kommentointimahdollisuus 13.-21.5.2020.
  • Tulosten julkistaminen 4.6.2020.

Kilpailuinfo 23.3.2020

Asiasanat: