Kaupunkipuulinjaus

Turun kaupunkipuulinjaus on kaupungin yhteinen tahtotila, jonka päätavoitteena on tietämyksen lisääminen sekä puiden hyvinvoinnin ja arvojen turvaaminen.  Kiinteistöliikelaitos valmisteli linjauksen yhteistyössä kaupunkisuunnittelun, rakennusvalvonnan, ympäristönsuojelun ja museopalveluiden kanssa. Linjaus on jatkoa puihin liittyvälle kehitystyölle, josta Turku sai vuonna 2011 kunniamaininnan European city of trees. Tavoitteena on, että Turku on tulevaisuudessa suuri kaupunkipuuarboretum.

Tulevaisuuden kaupunkipuusto kohtaa uusia haasteita. Kaupunkirakenne tiivistyy ja liikennemäärät kasvavat. Tiivis kaupunkitila tuo haasteita kaupungin vehreyttämiselle. Myös hulevesien käsittely uusine ratkaisuineen tulee huomioida puiden istutuksissa. Täysin uudenlaisia haasteita kaupungin tulevaisuuden puustolle asettaa ilmastonmuutosten vaikutukset sekä kasvanut tauti- ja tuholaisvaara. Kaupunkipuulinjauksen päätavoitteena onkin ennakoiva riskienhallinta, jolla taataan puiden säilyminen jatkossa kaupunkikuvassa. Linjaus ohjaa sekä suunnittelua että puiden hoitoa.

Kaupunkipuulinjauksessa puita on tarkasteltu kulttuurihistorian, kaupunkikuvan, monimuotoisuuden, puulajiston, rakentamisen ja ylläpidon sekä omaisuuden rahallisen arvon ja hyötyjen näkökulmista. Linjaus päivitetään kokonaisuudessaan 15 vuoden välein.

Linjaus koskee Turun kaupungin omistuksessa ja Kiinteistöliikelaitoksen vastuulla olevien rakennettujen viheralueiden katu- ja puistopuita, joita on noin 34 000 kappaletta. Linjaus ei koske metsiä, metsityksiä eikä kaavoittamattomia alueita. Linjauksessa ei käsitellä muiden tahojen omistamia tai hallinnoimia puita tonteilla.

Kokonaisvaltainen kaupunkisuunnittelu, jossa ymmärretään sekä olemassa olevien että istutettavien puiden tuomat hyödyt, toteuttaa Turku 2029 -kaupunkistrategiaa, Turku 2031 kaupungin keskusta -visiota, Hiilineutraali Turku 2040 -tavoitetta ja eurooppalaista maisemayleissopimusta.