Kaupunkisuunnitteluun liittyviä selvityksiä ja raportteja

Yleiskaava

Yleiskaavan 2029 selvitykset ja vuorovaikutus (nettisivu)

Keskustan kehittäminen

Parasta sitten palon, Turun matkakeskus ja liikkumisen muutos -tutkimus (pdf)
Keskustan kehittämissuunnitelma, Turun elävä keskusta -hanke 2007-2010
Ullakkotutkimus 1986 (pdf)

Liikenne

Raitiotie
Kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma 2029 (pdf)

Meluntorjunta

Turun meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2018-2022, loppuraportti 12.3.2018 (pdf)
Ympäristömeluselvitys Turussa 2017, loppuraportti 1.6.2017 (pdf)
Turun meluntorjunnan toimintasuunnitelma 2013-2018, loppuraportti 12.6.2013 (pdf)
Ympäristömeluselvitys Turussa, loppuraportti 1.6.2012 (pdf)

Viheralueet & hulevedet

Alueellinen hulevesisuunnitelma (pdf)
Turun kansallinen kaupunkipuisto
Viherverkkosuunnitelma

Rakennushistoria

Luolavuoren vanhainkoti -rakennushistoriaselvitys (pdf)
Forum-korttelin porrashuoneiden rakennushistoriaselvitys (pdf)
Turun kaupunginpuutarhan ja seurakuntien puutarhan alueen rakennushistoriaselvitys (pdf)
Ketarantien alueen maankäytön historia (pdf)
Koulukadun päiväkodit ja moderni päiväkotiarkkitehtuuri Turussa 1970- ja 1980-luvuilla (pdf)
TYKS -rakennushistoriaselvitys (pdf)
Herrainkulman rakennushistoriaselvitys (pdf)
Maarian VPK-talo -rakennushistoriaselvitys (pdf)
Pernon koulu -rakennushistoriaselvitys (pdf)
Österbladin tontti -rakennushistoriaselvitys (pdf)
Itsenäisyydenaukion kulttuuriympäristöselvitys (pdf)

Lähiöt

Runosmäen rakennettu kulttuuriympäristö (pdf)
Lähiöiden rakennettu kulttuuriympäristö - Case Runosmäki ja Suikkila (pdf)
Turun lähiöiden suunnittelijat ja arkkitehtoniset erityispiirteet (pdf)
Maankäyttösopimukset lähiökehittämisessä, case Ilpoinen (pdf)

Arkkitehtuuri

YTK/IFHP Urban Planning and Design Summer School
Turun arkkitehtuuripoliittinen ohjelma (pdf)
Turun kaupungin rakennusperintöohjelma (pdf)