Organisoituminen

Kaupunkitutkimusohjelman sisällön linjaa ohjausryhmä, johon kuuluvat Turun kaupunginjohtaja, Turun yliopiston ja Åbo Akademin rehtorit, useita professoreja ja kaupungin johtavia asiantuntijoita. Ohjausryhmä kokoontuu 3-4 kertaa vuodessa. Ohjausryhmän esittelijänä ja ohjelman operatiivisena johtajana toimii Turun yliopiston ja Turun kaupungin yhdessä nimittämä kaupunkitutkimuksen tutkimusjohtaja Sampo Ruoppila.

Jokaiselle kaupungin rahoittamalle tutkimushankkeelle nimetään erillinen ohjausryhmä, johon kuuluu aihepiirin asiantuntijoita kaupungin konsernihallinnosta ja toimialoilta sekä harkinnan mukaan muista organisaatioista.  Ohjausryhmän tehtävä on sparrata hanketta kaupungin näkökulmasta, pohtia tulosten merkitystä kaupungin kehittämiselle sekä tutkijoiden kanssa että itsenäisesti, ja huolehtia tulosten levittämisestä. Tuloksia esitellään kokouksissa ja seminaareissa. Niitä julkaistaan akateemisilla foorumeilla sekä yleistajuisesti ohjelman omassa Tutkimuskatsauksia-sarjassa.

Turun kaupunkitutkimusohjelman ohjausryhmä 2020-2024

 • Arve Minna, kaupunginjohtaja, Turun kaupunki (pj 2020)
 • Kola Jukka, rehtori, Turun yliopisto (pj 2022)
 • Von Wright Moira, rehtori, Åbo Akademi (pj 2021)
 • Birktedt Riitta, hankejohtaja, Turun kaupunki
 • Hintsanen Timo, kaupunkisuunnittelujohtaja, Turun kaupunki
 • Joas Marko, dekaani, professori (julkishallinto), Åbo Akademi
 • Kontio Mari, projektipäällikkö, Turun kaupunki
 • Rannila Päivi, yliopistonlehtori (maantiede), Turun yliopisto
 • Ritakallio Veli-Matti, professori (sosiaalipolitiikka), Turun yliopisto
 • Sartes Minna, toimialajohtaja, Turun kaupunki
 • Savila Rami, strategia- ja kehittämisjohtaja, Turun kaupunki
 • Vainio-Korhonen Kirsi, professori (Suomen historia), Turun yliopisto
 • Ruoppila Sampo, tutkimusjohtaja (kaupunkitutkimus), Turun yliopisto, esittelijä
 • Kaisti Anssi, erityisasiantuntija, Turun kaupunki, sihteeri
Asiasanat: