Organisoituminen

Kaupunkitutkimusohjelman sisällön linjaa ohjausryhmä, johon kuuluvat Turun yliopiston ja Åbo Akademin rehtorit, ja Turun kaupunginjohtaja sekä useita professoreja ja kaupungin johtajistoa. Ohjausryhmä kokoontuu 3-4 kertaa vuodessa.

Ohjausryhmän esittelijänä ja ohjelman operatiivisena johtajana toimii Turun yliopiston ja Turun kaupungin yhdessä nimittämä kaupunkitutkimuksen tutkimusjohtaja, VTT Sampo Ruoppila.

Jokaiselle kaupungin rahoittamalle tutkimushankkeelle nimetään kaupunkiorganisaatiossa yhdyshenkilö, jonka tehtävä on sparrata hanketta kaupungin näkökulmasta ja huolehtia tulosten levittämisestä kaupunkiorganisaation sisäpuolella. Tuloksia esitellään kokouksissa ja seminaareissa. Tuloksia julkaistaan akateemisilla foorumeilla sekä yleistajuisessa muodossa ohjelman omassa Tutkimuskatsauksia-sarjassa.

Turun kaupunkitutkimusohjelman ohjausryhmä

 • Väänänen Kalervo, rehtori, Turun yliopisto, puheenjohtaja
 • Randell Aleksi, kaupunginjohtaja, Turun kaupunki, varapuheenjohtaja
 • Hupa Mikko, rehtori, Åbo Akademi
 • Joas Marko, julkishallinnon professori, Åbo Akademi
 • Koskela Hille, maantieteen professori, Turun yliopisto
 • Ritakallio Veli-Matti, sosiaalipolitiikan professori, Turun yliopisto
 • Syrjämaa Taina, yleisen historian professori, Turun yliopisto
 • Hintsanen Timo, kaupunkisuunnittelujohtaja, Turun kaupunki
 • Kirkkola Antti, yhteysjohtaja, Turun kaupunki
 • Sundman Pekka, kaupunkikehitysryhmän johtaja, Turun kaupunki
 • Vira Jussi, strategia- ja kehittämisjohtaja, Turun kaupunki
 • Virtanen Jarkko, apulaiskaupunginjohtaja, Turun kaupunki
 • Ruoppila Sampo, tutkimusjohtaja, Turun yliopisto, esittelijä
 • Katariina Hilke, paikkatietokoordinaattori, Turun kaupunki, sihteeri
Asiasanat: