Tutkimusrahoitus

Kaupunkitutkimusohjelman mukaista tutkimusyhteistyötä suunnataan kaupungin ohjelman kautta kanavoimalla tutkimusrahoituksella. Tutkimuksien odotetaan perustuvan tieteelliseen viitekehykseen ja tuottavan tuloksia, jotka ovat merkittäviä akateemisin kriteerein ja sovellettavissa kaupungin kehittämistoiminnassa.

Kaupunkitutkimusohjelman mukaista tutkimusyhteistyötä rahoitetaan neljällä erilaisella rahoitusmuodolla.

 ToteutuminenHaun aikataulu
Ohjelman omat tutkimusrahoituskilpailutKaupungin rahoittamana 100 % asti tai yhteisrahoitettunaHaku erikseen määriteltyinä ajankohtina
Osallistuminen suuriin tutkimushankkeisiinKaupunki voi toimia osarahoittajana tai osallistua muulla tavoin pääosin ulkoisella rahoituksella (esim. EU, Tekes) toteutettavaan tutkimukseenJatkuva
Pienet täsmätutkimuksetKaupungin rahoittamana joko 100 %, yhteisrahoituksella tai kaupungin kanavoimalla ulkoisella rahoituksellaJatkuva
Kaupungin apurahat pro graduihinKaupungin rahoittamana 100 %Haku kerran vuodessa viikoilla 42–46

Ohjelman omilla tutkimusrahoituskilpailuilla tarkoitetaan Turun kaupungin järjestämiä tutkimushakuja. Niissä kaupunki määrittelee tutkimusteemat, joihin se pyytää tutkijoilta ehdotuksia tutkimushankkeista, sisältäen niiden täsmällisen aiheen, näkökulman ja rajauksen.

Suurilla tutkimushankkeilla tarkoitetaan mittavia, yleensä useamman vuoden kestäviä tutkimushankkeita. Ne toteutuvat suurelta osin yhden tai useamman kaupunkiorganisaatiosta riippumattoman, ns. ulkoisen rahoittajan varoin.

Pienillä täsmätutkimuksilla tarkoitetaan kaupungin erikseen hankkimia tutkimuksia, joiden ajallinen kesto on tavallisesti muutamasta kuukaudesta puoleen vuoteen. Näissä kaupunki sopii tekijän kanssa mitä tutkitaan ja miten.

Turun kaupungin apurahat pro graduihin on jaettu vuosittain, vuodesta 2005 alkaen. Vuodesta 2010 alkaen ne on myönnetty Turun kaupunkitutkimusohjelman mukaiseen tutkimukseen.  Haku on kerran vuodessa, syksyisin.

Lue tutkimusrahoituksesta tarkemmin Turun kaupunkitutkimusohjelmasta 2014–2017.