Tutkimusrahoitus

Kaupunkitutkimusohjelman mukaista tutkimusyhteistyötä suunnataan kaupungin ohjelman kautta kanavoimalla tutkimusrahoituksella. Tutkimuksien odotetaan perustuvan tieteelliseen viitekehykseen ja tuottavan tuloksia, jotka ovat merkittäviä akateemisin kriteerein ja sovellettavissa kaupungin kehittämistoiminnassa.

Kaupunkitutkimusohjelman mukaista tutkimusyhteistyötä rahoitetaan neljällä erilaisella rahoitusmuodolla.

 ToteutuminenHaun aikataulu
Ohjelman omat tutkimusrahoituskilpailutTurun kaupungin, Turun yliopiston, Åbo Akademin ja Länsi-Suomen yleishyödyllisen asuntosäätiön yhteisrahoituksellaSyksyisin
Osallistuminen suuriin tutkimushankkeisiinKaupunki voi toimia osarahoittajana tai osallistua muulla tavoin pääosin ulkoisella rahoituksella (esim. EU, Suomen Akatemia/STN, Business Finland) toteutettavaan tutkimukseenJatkuva
Pienet täsmätutkimuksetKaupungin rahoittamana joko 100 %, yhteisrahoituksella tai kaupungin kanavoimalla ulkoisella rahoituksellaJatkuva
Kaupungin apurahat pro graduihinKaupungin rahoittamana 100 %Haku kerran vuodessa viikoilla 42–46

Ohjelman omilla tutkimusrahoituskilpailuilla tarkoitetaan Turun kaupungin järjestämiä tutkimushakuja. Niissä kaupunki määrittelee tutkimusteemat, joihin se pyytää tutkijoilta ehdotuksia tutkimushankkeista, sisältäen niiden täsmällisen aiheen, näkökulman ja rajauksen.

Suurilla tutkimushankkeilla tarkoitetaan mittavia, yleensä useamman vuoden kestäviä tutkimushankkeita. Ne toteutuvat suurelta osin yhden tai useamman kaupunkiorganisaatiosta riippumattoman, ns. ulkoisen rahoittajan varoin.

Pienillä täsmätutkimuksilla tarkoitetaan kaupungin erikseen hankkimia tutkimuksia, joiden ajallinen kesto on tavallisesti muutamasta kuukaudesta puoleen vuoteen. Näissä kaupunki sopii tekijän kanssa mitä tutkitaan ja miten.

Turun kaupungin apurahat pro graduihin on jaettu vuosittain 2005 alkaen. Vuodesta 2013 alkaen ne on myönnetty Turun kaupunkitutkimusohjelman mukaiseen tutkimukseen. 

Lue tutkimusrahoituksesta tarkemmin Turun kaupunkitutkimusohjelmasta.