Kävelyn olosuhteiden kehittäminen – Space4People

RAHOITUS JA KUMPPANIT

Hanke saa rahoitusta Euroopan Unionin rahoittamasta URBACT-ohjelmasta. Hankkeet muut partnerit ovat Braga (Portugali), Badalona (Espanja), Guia de Isora (Espanja/Teneriffa), Saint Germain en Laye (Ranska), Arad (Romania), Panevezys (Liettua), Serres (Kreikka) sekä Valga (Viro). Hankkeen pääkoordinaattorina toimii Bielefeldin kaupunki (Saksa) ja ulkopuolisen asiantuntijana Austrian Mobility Research (FGM -AMOR).

Turun kaupunki on asettanut tavoitteen olla hiilineutraali vuoteen 2029 mennessä. Kestävien kulkumuotojen kuten kävelyn ja pyöräilyn lisääminen on tärkeässä osassa tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Kävelyn lisääminen ja erityisesti henkilöautoliikenteen korvaaminen kestävillä kulkumuodoilla auttaa vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä, parantamaan ilmanlaatua sekä lisää ympäristön viihtyisyyttä ja turvallisuutta. Lisäksi kävelyn lisäämisellä on myös terveyden ja hyvinvoinnin kannalta merkittäviä vaikutuksia. Kaupunkiympäristöä tuleekin kehittää niin, että se houkuttelee kävelemään sekä tarjoa sujuvia ja miellyttäviä kävely-yhteyksiä ja reittejä sekä paikkoja oleskeluun kaupunkitilassa.    

Turku on mukana kansainvälisessä Space4People -hankkeessa, jonka tavoitteena on kehittää julkisten tilojen laatua ja houkuttelevuutta. Hankkeelle on valittu kolme liikkumiseen liittyvä painopistealuetta, joiden kautta tätä edistetään:

  • kävely-yhteyksien ja oleiluun kannustavan kaupunkitilan kehittäminen
  • eri kulkumuotojen liityntäpisteiden kehittäminen
  • pysäköinnin hallinnan parantaminen

Turun toimet hankkeessa keskittyvät kävelyn olosuhteiden parantamiseen ja houkuttelevan kaupunkitilan kehittämiseen. Kävely-ympäristöä ja sen laatuun vaikuttavia tekijöitä tarkastellaan laajemmin huomioiden infran lisäksi myös muut tekijät kuten esteettömyyden, valaistuksen, opastuksen, turvallisuuden, ympäristön laadun ja reitit. Hankkeen aikana suunnitellaan kävelyn ja oleilun edistämisestä tukevia toimia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Lisäksi suunnitellaan ja toteutetaan kokeilu, jolla voidaan testata erilaisia väliaikaisia ratkaisuja, joilla kävelyn olosuhteita sekä kaupunkitilan viihtyisyyttä voidaan parantaa

Kuinka mukaan kehittämiseen?

Hanketta toteutetaan tiiviissä yhteistyössä asukkaiden, yhdistysten ja muiden sidosryhmien kanssa, jotta eri näkökulmat saadaan kehittämistyöhön mukaan. Toimia valmistellaan paikallisessa työryhmässä. Jos olet kiinnostunut olemaan mukana työssä, otathan yhteyttä!

Lisätietoja:

Marie Nyman
maisema-arkkitehti, Turun kaupunki