Kehitysvammaisten ja vaikeavammaisten koululaisten loma-ajan toiminta

  • Kehitysvammaisille ja vaikeavammaisille peruskoululaisille järjestetään loma-ajan toimintaa huoltajien työstä tai opiskelusta johtuvasta välttämättömästä hoidontarpeesta.

Miten palvelua haetaan?

  • Toimintaan haetaan lomakauden hakemuksella määräaikaan mennessä.
  • Hakemuksen saa joko vammaispalveluista tai erillisen linkin kautta sähköisesti.
  • Hakemuksen liitteeksi selvitykset huoltajien työstä tai opiskelusta
  • Tarvittaessa pyydetään hakemuksen liitteeksi lääkärinlausunto tai voimassa oleva kuntoutussuunnitelma
  • lisätietoa palveluohjaajilta, p. 040 630 5974 ma - ti, to klo 9 - 11 ja ke 13 - 14