Hakijalle

 
 
 

Kevään 2021 yhteishaun urheiluoppilaitosten valintapäivien aikataulu (tulee tiedoksi lähempänä ajankohtaa)

 
 

 

 

 

Hakeminen

Kerttulin lukio on yleislukio, ICT-lukio ja urheilulukio. Kullakin linjalla on oma opetussuunnitelmansa ja niille haetaan erikseen valtakunnallisessa yhteishaussa 23.2. –23.3.2021 Opintopolun kautta.

Kerttulin lukion esittelyillat pidetään tammikuusssa 2021 seuraavasti:

Yleislukio ja ICT-lukio tiistai 19.1.2021 kello 18:30 - esittelyillan linkki

Urheilulukio keskiviikko 20.1.2021 kello 18:30 - esittelyillan linkki

Esittelyillat järjestetään etäyhteyksien avulla Teams live -tapahtumana. Molempien iltojen alku-osuudet toteutetaan samalla kaavalla.

Sähköisen yhteisvalintalomakkeen lisäksi hakijan tulee täyttää Turun kaupungin nettisivuilta löytyvä Turun lukioiden ainevalintakortti. Tarkemmat ohjeet hakemiseen saat peruskoulusi opinto-ohjaajalta. Eri linjojen hakukriteerit ja tarvittavat hakuasiakirjat on esitelty alla.

YLEISLINJA

Kerttulin lukion yleislinjalle (76 aloituspaikkaa) opiskelijat valitaan peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvojen paremmuusjärjestyksessä.

ICT-LINJA (video)

Kerttulin ICT-linjalle (34 aloituspaikkaa) haettaessa valinnassa käytetään perusopetuksen lukuaineiden (+ kuvataide) päättöarvosanojen painotettua keskiarvoa (0-10 p) sekä mahdollisia lisänäyttöjä (0-1,5 p). ICT-lukioon haluavan kannattaa laittaa toiseksi hakutoiveeksi Kerttulin lukion yleislinja, sillä myös yleislinjan opiskelija voi suorittaa suuren määrän ICT-alan kursseja.

ICT-lukioon pyritään valtakunnallisessa yhteishaussa. ICT-lukioon hakeva täyttää lukion ainevalintakortin sekä ICT-lukion hakulomakkeen (palautettava Kerttulin lukioon 23.3.2021 mennessä osoitteella Kerttulin lukio, Karinankatu 3, 20500 Turku). Hakulomakkeen lisäksi tulee mukaan liittää mahdolliset liitteet, joiden avulla todennetaan lomakkeessa eritellyt lisänäytöt.

ICT-lukion opiskelijavalinnan kriteerit

Oppilaan ylin mahdollinen pistemäärä on 11,5 pistettä, joka muodostuu painotetuista keskiarvopisteistä (enintään 10 p.) sekä mahdollisista lisänäytöistä (enintään 1,5 p.).

Painotetut keskiarvopisteet (0-10 p.)

Hakijan painotetut keskiarvopisteet saadaan päättötodistuksen lukuaineiden ja kuvataiteen arvosanojen keskiarvoista, jossa äidinkielen, matematiikan, englannin ja kuvataiteen arvosanoja on painotettu kahdella.

Lisänäytöt (0- 1,5 p.)

Lisänäyttöpisteitä voi saada kolmesta eri kategoriasta - kustakin maksimissaan 0,5 pistettä seuraavasti:

 1. Hyvä menestys valtakunnallisissa ICT-alaa sivuavissa kilpailuissa ( 0 - 0,5 p.)
  • Kilpailusaavutus yläkouluaikana
  • Esim. Datatähti-kilpailu, TuKoKe-kilpailu, MAOL:n Peruskoulun matematiikkakilpailu, Robotiikan SM-kilpailut sekä Majava-kilpailu.
 2. Aiemmin suoritetut ICT-alan opinnot (0 - 0,5 p.)
  • Suoritukset yläkouluaikana
  • Esim. tietotekniikan, elektroniikan tms. valinnaisaineet yläkoulussa sekä muut tietotekniikan opinnot esim. avoimessa yliopistossa tai erilaisssa opistoissa.
 3. Muu osoitettu tietotekninen harrastuneisuus (0 - 0,5.)
  • Hyvä harrastuneisuus osoitettu yläkouluaikana.
  • Esim. robotiikan, elektroniikan, 3D-suunnittelun tms. rakenteluprojektit, ammattimainen kotisivustojen teko ja ylläpito, ICT-alalla toimivan oman yrityksen pyörittäminen, sivutoiminen työskentely ICT-alalla, osallistuminen suuren tapahtuman ICT-järjestelyihin, digitaalisen viestinnän alueella osoitettu vahva SOME-toiminta tai muu vahvaharrastuneisuuden osoitus.

URHEILULINJA (video)

Kerttulin urheilulinjalle (70 aloituspaikkaa) haettaessa pisteytys jakautuu kolmeen osaan: lukuaineiden ja pakollisen liikunnan keskiarvoon, lajiliittopisteisiin ja soveltuvuuspisteisiin. Urheilulukioon hakevan kannattaa laittaa yhteishaussa toiseksi hakutoiveeksi Kerttulin lukion yleislinja. Mikäli hakija ei tule valituksi urheilulinjalle, hän voi mahdollisesti ensimmäisen vuoden jälkeen, urheilullisen tason kehityttyä, siirtyä urheilulinjalle.

Urheilulukioon pyritään valtakunnallisessa yhteishaussa. Urheilulukioon hakeva täyttää lukion ainevalintakortin sekä hakulomakkeen urheiluoppilaitokseen (palautettava Kerttulin lukioon 23.3.2021 mennessä osoitteella Kerttulin lukio, Kaarinankatu 3, 20500 Turku ).

Kerttulin urheilulukioon  hakeville laji-,taito ja ominaisuustestit pidetään 8.4.2021 klo 8.00 - 15.00. Testeihin osallistuvat kaikki hakijat. Tarkemmat testipaikat ja sisällöt ilmoitetaan Kerttulin lukion  ja urheiluakatemian verkkosivuilla (www.urheiluakatemia.fi). Testeihin ei lähetetä erillistä kutsua.

Urheilulukioiden opiskelijavalinnan kriteerit

Oppilaan ylin mahdollinen pistemäärä on 20 pistettä, joka muodostuu keskiarvopisteistä (enintään 10 p.) ja urheilu- ja soveltuvuuspisteistä (enintään 10 p.).

Keskiarvopisteet

Hakijan keskiarvopisteiksi lasketaan peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden ja liikunnan arvosanoista muodostuva keskiarvo.

Urheilu- ja soveltuvuuspisteet

Urheilu- ja soveltuvuuspisteet määräytyvät oppilaitoksen ja hakijan urheilulajin valtakunnallisen lajijärjestön yhteistyönä. Hakija voi saada urheilullisista ansioistaan ja urheilulahjakkuudestaan 0 - 5 Urheilupistettä (lajiliittopisteet) sekä oppilaitoksen harkinnan mukaan 0 - 5 ominaisuus- ja soveltuvuuspistettä (oppilaitospisteet). Alla ovat arvioinnin periaatteet. Tarkempi ohjeistus tulee myöhemmin Suomen Olympiakomitealta.

Urheilu-/ lajiliittopisteytyksen periaatteet:

4,2 – 5 

Joukkuelaji: Lajin huippulahjakkuus, ikäluokan kansainvälisellä tasolla, maajoukkueen johtavan tason urheilija. Arvioidaan myös ikäluokan maajoukkueen kansainvälistä tasoa ja sekä ikäluokan maajoukkueurheilijoiden määrää.

Yksilölaji: Lajin huippulahjakkuus, ikäluokan kansainvälisellä tasolla, maajoukkueen johtavan tason urheilija. Arvioidaan myös ikäluokan maajoukkueen kansainvälistä tasoa ja sekä ikäluokan maajoukkueurheilijoiden määrää.

3,1 – 4,1

Joukkuelaji: Ikäluokan maajoukkueurheilija. Arvioidaan myös ikäluokan maajoukkueen kansainvälistä tasoa ja sekä ikäluokan maajoukkueurheilijoiden määrää.

Yksilölaji: SM-mitalitaso. Arvioidaan myös ikäluokan maajoukkueen kansainvälistä tasoa ja sekä ikäluokan maajoukkueurheilijoiden määrää.

2,1 - 3,0

Joukkuelaji: maajoukkue-ehdokas, aluejoukkueen kärkeä, seurajoukkueen kärkipäätä. Arvioidaan myös ikäluokan maajoukkueen kansainvälistä tasoa sekä ikäluokan maajoukueurheilijoiden määrää.

Yksilölaji: SM-pistesijataso, SM-mitalitason viestijoukkueen jäsen. Arvioidaan myös ikäluokan maajoukkueen kansainvälistä tasoa sekä ikäluokan maajoukkueruheilijoiden määrää.

1,1 - 2,0

Joukkuelaji: aluejoukkueen kesitasoa, seurajoukkueen runkopelaaja.

Yksilölaji: lähellä SM-pistesijaa, SM-pistesijatason viestijoukkueessa.

0,1 – 1,0Seuratason aktiivi.
0Käytetään vain jos lajiliitto ei tunne urheilijaa (koulu pisteyttää, max. 2,5 pistettä)
Pisteitä (0 – 5) määriteltäessä huomioidaan seuraavat osa-alueet:
 • hakijan urheilulliset tavoitteet
  • hakijan motivaatio harjoitteluun
  • hakijan urheilullinen potentiaali
 • hakijan opiskelumotivaatio
 • laji- ja/tai ominaisuustestit
 • hakijan haastattelu
  • mikäli lajissa käytössä

Kevään yhteisvalinnan tiedot julkaistaan Opetushallituksen ohjeen mukaisesti kesäkuun puolivälissä 2021. Kaikki Kerttulin lukioon valitut saavat tiedon valinnastaan kotiin kirjeitse. Hyväksymiskirjeen mukana saat tarkemmat ohjeet opiskelupaikan vastaanottamisesta sekä ensimmäisen lukiovuoden kurssien valitsemisesta.

Jos olet päättänyt hakea lukioon, teet opinto-ohjaajasi kanssa alustavan opintosuunnitelman koko lukioaikaa varten yhdeksännen luokan keväällä. Sinun kannattaa tällöin miettiä mahdollisia jatko-opintotoiveitasi ja niiden perusteella valita pitkä tai lyhyt matematiikka, fysiikka, kemia ja ylimääräiset kielet.