Hakijalle

Kerttulin lukion koulutalon esittelyvideo 2022

Urheilulukion esittelyvideo

ICT-lukion esittelyvideo

Suomen Olympiakomitean ohjeita hausta urheiluoppilaitokseen

ICT-lukion lisänäyttölomake 2023 (julkaistaan 30.1.2023 mennessä)

ICT-lukion lisänäyttölomakkeen 2023 stattinen tutustumisversio (julkaistaan 30.1.2023 mennessä)

Hakeminen

Kerttulin lukio on yleislukio, ICT-lukio ja urheilulukio. Kullakin linjalla on oma opetussuunnitelmansa ja niille haetaan erikseen valtakunnallisessa yhteishaussa 21.2. – 21.3.2023 Opintopolun kautta.

Sähköisen yhteisvalintalomakkeen lisäksi hakijan tulee täyttää Turun lukioiden ainevalintakortti. Tarkemmat ohjeet hakemiseen saat peruskoulusi opinto-ohjaajalta. Eri linjojen hakukriteerit ja tarvittavat hakuasiakirjat on esitelty alla.

YLEISLINJA

Kerttulin lukion yleislinjalle (76 aloituspaikkaa) opiskelijat valitaan peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvojen paremmuusjärjestyksessä.

ICT-LINJA (video)

Kerttulin ICT-linjalle (34 aloituspaikkaa) haettaessa valinnassa käytetään perusopetuksen lukuaineiden (+ kuvataide) päättöarvosanojen painotettua keskiarvoa (0-10 p) sekä mahdollisia lisänäyttöjä (0-1,5 p).

ICT-lukioon haluavan kannattaa laittaa toiseksi hakutoiveeksi Kerttulin lukion yleislinja, sillä myös yleislinjan opiskelija voi suorittaa suuren määrän ICT-alan kursseja.

ICT-lukioon pyritään valtakunnallisessa yhteishaussa Opintopolussa.

ICT-lukioon hakeva täyttää lisäksi lukion ainevalintakortin sekä halutessaan lisänäyttöpisteitä varten verkossa täytettävän ICT-lukion lisänäyttölomakkeen 21.3.2023 mennessä.

Lomakkeen liitteet palautetaan lomakkeen mukana tai kirjeitse (paperisena tai muistitikulla osoite: ICT-lukion haku - koulusihteeri, Kerttulin lukio, Kaarinankatu 3, 20500 Turku). Ennen lisänäyttölomakkeen täyttöä kannattaa tutustua lomakkeen rakenteeseen ja tarvittaviin dokumentteihin.

ICT-lukion opiskelijavalinnan kriteerit

Oppilaan ylin mahdollinen pistemäärä on 11,5 pistettä, joka muodostuu painotetuista keskiarvopisteistä (enintään 10 p.) sekä mahdollisista lisänäytöistä (enintään 1,5 p.).

Painotetut keskiarvopisteet (0-10 p.)

Hakijan painotetut keskiarvopisteet saadaan päättötodistuksen lukuaineiden ja kuvataiteen arvosanojen keskiarvoista, jossa äidinkielen, matematiikan, englannin ja kuvataiteen arvosanoja on painotettu kahdella.

Lisänäytöt (0- 1,5 p.)

Lisänäyttöpisteitä voi saada kolmesta eri kategoriasta - kustakin maksimissaan 0,5 pistettä seuraavasti:

 1. Hyvä menestys valtakunnallisissa ICT-alaa sivuavissa kilpailuissa ( 0 - 0,5 p.)
  • Kilpailusaavutus yläkouluaikana
  • Esim. Datatähti-kilpailu, TuKoKe-kilpailu, MAOL:n Peruskoulun matematiikkakilpailu, Robotiikan SM-kilpailut sekä Majava-kilpailu.
 2. Aiemmin suoritetut ICT-alan opinnot (0 - 0,5 p.)
  • Suoritukset yläkouluaikana
  • Esim. tietotekniikan, elektroniikan tms. valinnaisaineet yläkoulussa sekä muut tietotekniikan opinnot esim. avoimessa yliopistossa tai erilaisissa opistoissa.
 3. Muu osoitettu tietotekninen harrastuneisuus (0 - 0,5.)
  • Hyvä harrastuneisuus osoitettu yläkouluaikana.
  • Esim. robotiikan, elektroniikan, 3D-suunnittelun tms. rakenteluprojektit, ammattimainen kotisivustojen teko ja ylläpito, ICT-alalla toimivan oman yrityksen pyörittäminen, sivutoiminen työskentely ICT-alalla, osallistuminen suuren tapahtuman ICT-järjestelyihin, digitaalisen viestinnän alueella osoitettu vahva SOME-toiminta tai muu vahva harrastuneisuuden osoitus.

URHEILULINJA (video)

Kerttulin urheilulinjalle (70 aloituspaikkaa) haettaessa pisteytys jakautuu kolmeen osaan: lukuaineiden ja pakollisen liikunnan keskiarvoon, lajiliittopisteisiin ja soveltuvuuspisteisiin. Urheilulukioon hakevan kannattaa laittaa yhteishaussa toiseksi hakutoiveeksi Kerttulin lukion yleislinja. Mikäli hakija ei tule valituksi urheilulinjalle, hän voi mahdollisesti ensimmäisen vuoden jälkeen, urheilullisen tason kehityttyä, siirtyä urheilulinjalle.

Urheilulukioon pyritään valtakunnallisessa yhteishaussa. Urheilulukioon hakeva täyttää lisäksi lukion sähköisen ainevalintakortin sekä sähköisen hakulomakkeen urheiluoppilaitokseen (Lomake löytyy Opintopolusta).

Kerttulin urheilulukioon  hakeville laji- ja ominaisuustestit pidetään 13.4.2023. Testeihin osallistuvat kaikki hakijat. Testeihin ei lähetetä erillistä kutsua. Varatestipäivä lääkärintodistuksen etukäteen esittäneille pidetään huhti-toukokuussa 2023 myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana. Toisen asteen urheilulinjojen yleistestien sisällöt suoritusohjeineen löydät täältä.

Urheilulukioiden opiskelijavalinnan kriteerit

Oppilaan ylin mahdollinen pistemäärä on 20 pistettä, joka muodostuu keskiarvopisteistä (enintään 10 p.) ja urheilu- ja soveltuvuuspisteistä (enintään 10 p.).

Keskiarvopisteet

Hakijan keskiarvopisteiksi lasketaan peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden ja liikunnan arvosanoista muodostuva keskiarvo.

Urheilu- ja soveltuvuuspisteet

Urheilu- ja soveltuvuuspisteet määräytyvät oppilaitoksen ja hakijan urheilulajin valtakunnallisen lajijärjestön yhteistyönä. Hakija voi saada urheilullisista ansioistaan ja urheilulahjakkuudestaan 0 - 5 Urheilupistettä (lajiliittopisteet) sekä oppilaitoksen harkinnan mukaan 0 - 5 ominaisuus- ja soveltuvuuspistettä (oppilaitospisteet). Alla ovat arvioinnin periaatteet. Tarkempi ohjeistus tulee myöhemmin Suomen Olympiakomitealta.

Urheilu-/ lajiliittopisteytyksen periaatteet:

4,2 – 5 

Joukkuelaji: Lajin huippulahjakkuus, ikäluokan kansainvälisellä tasolla, maajoukkueen johtavan tason urheilija. Arvioidaan myös ikäluokan maajoukkueen kansainvälistä tasoa ja sekä ikäluokan maajoukkueurheilijoiden määrää.

Yksilölaji: Lajin huippulahjakkuus, ikäluokan kansainvälisellä tasolla, maajoukkueen johtavan tason urheilija. Arvioidaan myös ikäluokan maajoukkueen kansainvälistä tasoa ja sekä ikäluokan maajoukkueurheilijoiden määrää.

3,1 – 4,1

Joukkuelaji: Ikäluokan maajoukkueurheilija. Arvioidaan myös ikäluokan maajoukkueen kansainvälistä tasoa ja sekä ikäluokan maajoukkueurheilijoiden määrää.

Yksilölaji: SM-mitalitaso. Arvioidaan myös ikäluokan maajoukkueen kansainvälistä tasoa ja sekä ikäluokan maajoukkueurheilijoiden määrää.

2,1 - 3,0

Joukkuelaji: maajoukkue-ehdokas, aluejoukkueen kärkeä, seurajoukkueen kärkipäätä. Arvioidaan myös ikäluokan maajoukkueen kansainvälistä tasoa sekä ikäluokan maajoukueurheilijoiden määrää.

Yksilölaji: SM-pistesijataso, SM-mitalitason viestijoukkueen jäsen. Arvioidaan myös ikäluokan maajoukkueen kansainvälistä tasoa sekä ikäluokan maajoukkueruheilijoiden määrää.

1,1 - 2,0

Joukkuelaji: aluejoukkueen kesitasoa, seurajoukkueen runkopelaaja.

Yksilölaji: lähellä SM-pistesijaa, SM-pistesijatason viestijoukkueessa.

0,1 – 1,0Seuratason aktiivi.
0Käytetään vain jos lajiliitto ei tunne urheilijaa (koulu pisteyttää, max. 2,5 pistettä)

Pisteitä (0 – 5) määriteltäessä huomioidaan seuraavat osa-alueet:

 • hakijan urheilulliset tavoitteet
  • hakijan motivaatio harjoitteluun
  • hakijan urheilullinen potentiaali
 • hakijan opiskelumotivaatio
 • laji- ja/tai ominaisuustestit
 • hakijan haastattelu
  • mikäli lajissa käytössä

Kevään yhteisvalinnan tiedot julkaistaan Opetushallituksen ohjeen mukaisesti kesäkuun puolivälissä 2023.

Jos olet päättänyt hakea lukioon, teet opinto-ohjaajasi kanssa alustavan opintosuunnitelman lukioaikaa varten yhdeksännen luokan keväällä. Sinun kannattaa tällöin miettiä mahdollisia jatko-opintotoiveitasi ja niiden perusteella valita pitkä tai lyhyt matematiikka, fysiikka, kemia ja ylimääräiset kielet.