Yleislukio

Kerttulin lukio sijaitsee keskeisellä paikalla Turun tuomiokirkon, korkeakoulujen ja Kupittaan urheilucampuksen välittömässä läheisyydessä. Kerttulin koulurakennus valmistui vuonna 1912. Koulua on käynyt muun muassa tasavallan presidentti Mauno Koivisto. Koulu on peruskorjattu ja remontoitu nykyaikaiseksi lukioksi museoviraston ohjeiden mukaisesti vanhaa kunnioittaen ja huolehtien, että lopputuloksena on terve koulu.

Kerttulin lukion kurssitarjottimen erityinen painopiste on ylioppilaskirjoitukset, mikä antaa opiskelijalle laajan yleissivistyksen ohella erinomaiset valmiudet yliopisto- ja korkeakouluopintoihin. Kerttulin lukio tukee opiskelijoiden siirtymistä korkeakouluihin myös järjestämällä preppauskursseja mm. kauppatieteellisiin, lääketieteellisiin ja oikeustieteellisiin tiedekuntiin. Laadukas opetus ja hienot opiskelijat takaavat hyvät edellytykset jatko-opintoihin.

Kerttulin lukiossa toimii hyvin usein perjantaisin klo 13.15 alkaen matikka- ja/tai fysiikkapaja, jossa on mahdollisuus kysyä opettajalta viikon tai miksei kauempaakin jääneitä epäselviä asioita ja vahvistaa samalla erinomaisia oppimistuloksia. Pajatoiminta on suunnattu kaikille, jotka haluavat parantaa tai varmistaa hyvät tulokset ja on ollut erityisen suosittu opiskelijoiden keskuudessa. Mikäli kysyntää on, niin toimintaa laajennetaan myös muihin oppiaineisiin. Lisäksi lukiossa toimii opiskelijoiden ylläpitämä ICT-paja, jossa alan asiantuntevat opiskelijat auttavat vähemmän ICT-alaan suuntautuneita opiskelijoita varmistaen, että abitti ja muut asiat ovat jokaisen tietokoneessa kunnossa.

 Syksyllä 2019 aloittaneista opiskelijoista 88,7 % valitsi pitkän matematiikan, myös pitkän ruotsin suosio on suuri. Pitkän fysiikan valitsi 57 % ja pitkän kemian 41,2 % . Kerttulin lukion koulutalossa opetetaan englannin ja ruotsin lisäksi espanjaa, ranskaa ja saksaa. Lisäksi lukioiden yhteisen tuntikiertokaavion ansiosta on mahdollisuus opiskella mitä tahansa Turun lukioissa opetettavaa kieltä tai muitakin kursseja.

Lukion opiskelutahti tuntuu varmasti alussa varsin nopealta peruskouluun verrattuna. Alussa saattaa tulla tunne, ettei kaikkea ehdi tekemään. Monilla tavoitteet ja kiinnostus uusista asioista ovat korkealla. Tämä on tietenkin hieno asia, kun samalla muistaa huolehtia itsestään. Kerttulin lukiossa pidetään erityistä huolta opiskelijan kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Opiskelu, fyysinen ja henkinen rasitus, palautus, ravinto, vapaa-aika ja unen määrä pidetään tasapainossa, mm. lounaan yhteydessä on malliannos ja ravintoarvotaulukko. Tällä huolehdimme, että jokainen tietää lounaan ravintoarvot ja osaa tarvittaessa täydentää joko koulusta ostettavalla välipalalla tai omilla eväillä.

Kerttulin lukiossa toimii erityisen aktiivinen ja idearikas opiskelijakunta, joka omalta osaltaan huolehtii kaikkien hyvinvoinnista järjestämällä erilaisia tempauksia ja hauskoja muistoja sopivin väliajoin. Myös aktiiviset opettajat mahdollistavat vierailuja erilaisiin kohteisiin pitkin vuotta sekä asiantuntijaesityksiä lukiolle.

Opiskelijoiden ajatuksia Kerttulin lukiosta: ”mukava ilmapiiri”, ”kavereita”, ”hyvät opettajat”, ”ammattivalmentajat”, ”hyvä oppimisympäristö”, ”tasokas tekniikka luokissa”, ”viihtyisä koulu”, ”kurssivaihtoehtoja riittävästi”, ”ei kiusaamista”

Kerttulin lukio on teknologisesti huippuvarusteltu. Jokaisessa luokassa on kosketustaulut ja dokumenttikamerat. Lukiossa on myös modernit fysiikan, kemian ja biologian laboratoriotilat varastoineen.