Kesätyösetelit 15–18-vuotiaille

Kesätyöseteleitä on vielä hyvin jäljellä (tilanne 21.5.)

Setelin saa nuori, jolla on kesätyöpaikka sovittuna Työpisteen ohjeistuksen mukaisesti. Seteleitä on tänä vuonna jaossa kaikille halukkaille.

Hakuohjeet PSOP-järjestelmään

Avustusten hakeminen PSOP - järjestelmän kautta

Avustusten kirjaaminen PSOP - järjestelmään

Hyödyllistä infoa nuorille ja työnantajille:

Katso video

Turun kaupungin kesätyösetelit on tarkoitettu turkulaisille nuorille, jotka ovat syntyneet 2001–2004. Kesätyöseteli on 310 euron arvoinen tuki työnantajalle, joka palkkaa setelin saaneen nuoren kesätöihin. Setelit jaetaan sovittuna olevaa kesätyöpaikkaa vastaan eikä niihin voi tehdä ennakkovarauksia. Seteleiden jako alkaa 18.2.2019.

Ohjeet nuorelle

Voit käyttää kesätyösetelin työhön, joka ajoittuu ajalle 1.5.–30.8.2019 vähintään 10 päiväksi. Kesätyösetelin voi saada vain turkulainen nuori mutta kesätyöpaikan ei tarvitse sijaita Turussa. Tukena työnhaussa voi käyttää kesätyösetelin esitettä (pdf), jossa on tietoa työantajalle.

 1. Hae itsenäisesti mieleistäsi kesätyötä yrityksestä, yhdistyksestä, järjestöstä, seurakunnasta tai säätiöstä. Seteliä ei voi käyttää työllistymiseen Turun tai muun kaupungin toimipisteeseen, valtiolle eikä työllistymiseen yksityiselle henkilölle.
 2. Kun olet löytänyt kesätyöpaikan, selvitä työnantajan kanssa haluaako hän hyödyntää kesätyöseteliä.
 3. Täytä työnantajan kanssa esitietolomake (pdf). Muista tarkistaa että seteleitä on vielä jäljellä.
 4. Setelin noutamista varten varaa tapaamisaika Työpisteeseen puhelimitse 040 544 7231 tai sähköpostitse kesatyoseteli@turku.fi.
 5. Ota tapaamiseen mukaan täytetty esitietolomake ja kuvallinen henkilöllisyystodistus iän tarkistamista varten. Jos kaikki on kunnossa, saat kesätyösetelin Työpisteestä. Työpiste sijaitsee osoitteessa Käsityöläiskatu 10, 20100 Turku. Seteleiden nouto on mahdollista arkisin klo 8.30-16.00.  
 6. Tee työnantajan kanssa kirjallinen työsopimus.
 7. Kun aloitat kesätyöt, toimita työnantajalle verokorttisi ja tilinumerosi.

Seteleitä voi saada vain yhden eikä sitä voi luovuttaa toiselle henkilölle. Kesätyösetelin arvoa ei voi jakaa usean työpaikan kesken. Seteli on voimassa vain siihen merkittynä vuonna. Kannattaa toimia mahdollisimman nopeasti, sillä seteitä on jaossa rajallinen määrä ja niitä jaetaan niin kauan kuin seteleitä riittää. Jäljellä olevien seteleiden määrää päivitetään säännöllisesti tälle nettisivulle. Mikäli suunniteltu työsuhde ei toteudu ilmoita siitä mahdollisimman nopeasti Työpisteelle esimerkiksi sähköpostilla.

Ohjeet työnantajalle

Kesätyöseteli on tarkoitettu setelissä nimetyn turkulaisen nuoren kesätyöhön. Työnantaja palkkaa kesätyösetelin saaneen nuoren työsuhteeseen. Turun kaupungilla ei ole roolia työsuhteessa. Seteleitä myönnetään vuonna 2019 enintään viisi yhtä työnantajaa kohden. Setelin arvo, 310 euroa, maksetaan jälkikäteen korvaamaan osa nuoren palkkakustannuksista.

 1. Rekrytoi itsellesi sopiva työntekijä omien käytäntöjesi mukaan.
 2. Mikäli haluat hakea nuoresta kesätyösetelin, varmista että nuori on turkulainen ja täyttää muut kesätyösetelin ehdot.
 3. Täyttäkää esitielomake, jota vastaan nuori saa kesätyösetelin
 4. Viimeistään työsuhteen alkaessa tee nuoren kanssa kirjallinen työsopimus, josta käy ilmi vähintään työn alkamis- ja päättymispäivä, palkka, työaika ja työtehtävät/tehtävänimike. HUOM esitietolomake ei ole työsopimus.
 5. Maksa nuorelle palkka mahdollisimman pian työsuhteen päätyttyä ja muista antaa nuorelle työtodistus.
 6. Muista hakea kesätyösetelikorvausta viimeistään lokakuun loppuun mennessä.

Kannattaa toimia mahdollisimman nopeasti, sillä seteitä on jaossa rajallinen määrä ja niitä jaetaan niin kauan kuin seteleitä riittää. Jäljellä olevien seteleiden määrää päivitetään säännöllisesti tälle nettisivulle. Mikäli suunniteltu työsuhde ei toteudu ilmoita siitä mahdollisimman nopeasti Työpisteelle esimerkiksi sähköpostilla.

Tuen myöntämisen edellytykset:

 • Kesätyön kesto on vähintään 10 työpäivää ja työaika on 30 tuntia viikossa tai vähintään 60 tuntia kesäkauden aikana 1.5.–31.8.2019.
 • Työntekijälle maksetaan kyseiseen työsuhteeseen sovellettavan työehtosopimuksen mukaista koululaisen/kesätyöntekijän palkkaa (suositus) tai vähintään valtakunnallisen tutustu työelämaan ja tienaa ohjelman mukaiset 350 euroa. Työnantajalle jää palkkakustannuksista omavastuuosuus, joka on pienimmillään vain 40 euroa. Lisäksi työnantaja maksaa lakisääteiset työnantaja maksut. Nuoren sivukulut jäävät nuoren maksettavaksi.
 • Lisätietoa sivukuluista ja niiden määrästä löydät esimerkiksi verohallinnon sivuilta sekä palkka.fi palvelusta, jossa voit muun muassa laskea sivukulujen määrän. Palkka.fi palvelussa voit laskea myös netto/bruttotulojen määrän.   
 • Kesätyösetelikorvaus maksetaan vain mikäli kaikki tuen myöntämisen edellytykset täyttyvät. Mikäli toimitetuissa dokumenteissa on epäselvyyksiä tai ristiriitaisuuksia voidaan korvaus jättää maksamatta.

Työsuhteen päätyttyä:

Kesätyöseteliavustusta haetaan sähköisesti parastapalvelua.fi järjestelmän kautta. Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Kesätyöseteliavustusta on haettava viimeistään lokakuun 2019 loppuun mennessä. 

Avustuksen hakemista varten tarvitset vähintään seuraavat tiedot ja dokumentit

 • Molempien osapuolten allekirjoittama työsopimus, josta käy ilmi vähintään työn alkamis- ja päättymispäivä, palkka, työaika ja työtehtävät/tehtävänimike. HUOM esitietolomake ei ole työsopimus.
 • Virallinen tosite maksetusta palkasta (esim. verkkopankista tai palkkajärjestelmästä tulostettu kuitti maksetusta palkasta. Tositteesta pitää käydä ilmi, että palkka on maksettu. Palkkalaskelma ei ole virallinen tosite maksetusta palkasta mutta myös sen voi toimittaa. Palkanmaksutositteeksi eivät kelpaa itse tehdyt eivätkä käteiskuitit.)
 • Verovelkatodistus
 • Laskutustiedot: IBAN-tilinumero ja BIC-/SWIFT-koodi

Puuttuvat, puutteelliset, epäselvät tai ristiriitaiset dokumentit viivästyttävät tai voivat estää tuen maksamisen.

Turun kaupungin työllisyyspalvelukeskus tilittää 310 euroa työnantajalle dokumenttien tarkistuksen jälkeen. Maksatusajo parastapalvelua.fi järjestelmästä tehdään kuukauden 6. ja 7. välisenä yönä. Järjestelmästä muodostuva lasku lähetetään laskutustietoihin kirjaamaanne sähköpostiosoitteeseen. Maksu tapahtuu kunnan yleisen maksuehdon mukaisesti 30 vrk netto.

Kesätyösetelit rahoittaa Turun kaupungin työllisyyspalvelukeskus. Seteleitä jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 2013, ja kokemukset ovat olleet sekä työnantajien että nuorten puolelta hyviä.

Yhteystiedot:
Ajanvaraus ja neuvonta: puh. 040 544 7231, kesatyoseteli@turku.fi
Janne Moisio, janne.moisio@turku.fi

Turun kesätyöseteli-konsepti toteutetaan osana Kesäduunipolku 2030 -hanketta yhteistyössä Turun AMK:n kanssa. Hanke saa tukea Vipuvoimaa EU:lta ja Euroopan sosiaalirahastolta.
 

 

Kesätyöseteleitä on vielä hyvin jäljellä (tilanne 21.5.)

Setelin saa nuori, jolla on kesätyöpaikka sovittuna Työpisteen ohjeistuksen mukaisesti. Seteleitä on tänä vuonna jaossa kaikille halukkaille.

Hakuohjeet PSOP-järjestelmään

Avustusten hakeminen PSOP - järjestelmän kautta

Avustusten kirjaaminen PSOP - järjestelmään

Hyödyllistä infoa nuorille ja työnantajille:

Katso video