Kesätyösetelit 2005–2008 syntyneille

Ota yhteyttä

Lomakkeet ja ohjeet

Turun kaupungin kesätyösetelit on tarkoitettu turkulaisille nuorille, jotka ovat syntyneet 2005–2008. Työnantaja, joka palkkaa kesätyösetelin saaneen nuoren töihin, on oikeutettu 320 euron arvoiseen tukeen. Setelit jaetaan sovittuna olevaa työpaikkaa vastaan, eikä niihin voi tehdä ennakkovarauksia. 

Kesätyöseteleitä jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 2013, ja kokemukset ovat olleet sekä työnantajien että nuorten puolelta hyviä. Kesäkauden ulkopuolella on nykyään käytössä myös kausityöseteli, joka otettiin käyttöön syksyllä 2022.

Ohjeet nuorelle

Kesätyösetelin voi saada vain turkulainen nuori, mutta työpaikan ei tarvitse sijaita Turussa. Setelin voi käyttää työhön, joka ajoittuu kesäkaudelle 1.5.–31.8.2023. Työn on kestettävä vähintään 10 työpäivää ja työajan oltava yhteensä vähintään 60 työtuntia.

Yhden kesäkauden aikana voit saada vain yhden kesätyösetelin yhteen työpaikkaan. Kesätyösetelin arvoa ei voi jakaa usean työpaikan kesken. Seteli on voimassa vain siihen merkittynä vuonna. Voit saada kesätyösetelin, vaikka olisit aiemmin saanut Turun kaupungin kesä- tai kausityösetelin.

Ohjeet:

 1. Hae itsenäisesti mieleistäsi kesätyötä yrityksestä, yhdistyksestä, järjestöstä, seurakunnasta tai säätiöstä. Seteliä ei voi käyttää työllistymiseen Turun tai muun kaupungin toimipisteeseen, valtiolle eikä työllistymiseen yksityiselle henkilölle. Tukena työnhaussa voit käyttää kesätyösetelin esitettä, jossa on tietoa työantajalle.
 2. Kun olet löytänyt kesätyöpaikan, selvitä työnantajan kanssa, haluaako hän hyödyntää kesätyöseteliä.
 3. Täytä työnantajan kanssa sähköinen esitietolomake.
 4. Kun esitietolomake on tarkastettu, kesätyöseteli myönnetään lähettämällä se suoraan työnantajalle sähköpostitse. Myös sinä saat tiedon kesätyösetelin myöntämisestä sähköpostitse.
 5. Tee työnantajan kanssa kirjallinen työsopimus.
 6. Kun aloitat kesätyön, toimita työnantajalle verokorttisi ja tilinumerosi.

Mikäli suunniteltu työsuhde ei toteudukaan, ilmoitathan siitä mahdollisimman nopeasti Työpisteeseen esimerkiksi sähköpostilla eda.yagci@turku.fi.

Ohjeet työnantajalle:

Kesätyöseteli on tarkoitettu setelissä nimetyn turkulaisen nuoren kesätyöhön. Työnantaja palkkaa kesätyösetelin saaneen nuoren työsuhteeseen. Turun kaupungilla ei ole roolia työsuhteessa. Setelin arvo, 320 euroa, maksetaan jälkikäteen korvaamaan osa nuoren palkkakustannuksista.

Samaan työpaikkaan voidaan seteleitä myöntää korkeintaan viisi kappaletta eri työntekijöille. Työnantaja voi olla yritys, yhdistys, järjestö, seurakunta tai säätiö. Seteliä ei voi käyttää työllistymiseen Turun tai muun kaupungin toimipisteeseen, valtiolle eikä työllistymiseen yksityiselle henkilölle.

Ohjeet:

 1. Rekrytoi itsellesi sopiva työntekijä omien käytäntöjesi mukaan.
 2. Mikäli haluat hakea nuoresta kesätyösetelin, varmista että nuori on turkulainen ja täyttää muut kesätyösetelin ehdot.
 3. Täyttäkää yhdessä nuoren kanssa sähköinen esitietolomake.
 4. Viimeistään työsuhteen alkaessa tee nuoren kanssa kirjallinen työsopimus, josta käy ilmi vähintään työn alkamis- ja päättymispäivä, palkka, työaika ja työtehtävät/tehtävänimike. HUOM. esitietolomake ei ole työsopimus.
 5. Maksa nuorelle palkka mahdollisimman pian työsuhteen päätyttyä ja muista antaa nuorelle työtodistus.
 6. Muista hakea kesätyösetelikorvausta viimeistään 31.10.2023 mennessä sähköisessä PSOP-järjestelmässä. PSOP-järjestelmän löydät täältä: Parasta palvelua. Hakemukseen tarvitaan liitteiksi työsopimus, virallinen palkkatosite ja yrityksen verovelkatodistus. Lisätietoja: Ohjeet PSOP-järjestelmän käyttöön.
 7. Turun kaupungin työllisyyspalvelut tilittää 320 euroa työnantajalle liitteiden tarkastuksen jälkeen. Maksatusajo PSOP-järjestelmästä tehdään kuukauden 6. ja 7. välisenä yönä. Järjestelmästä muodostuva lasku lähetetään laskutustietoihin kirjaamaanne sähköpostiosoitteeseen. Maksu tapahtuu kunnan yleisen maksuehdon mukaisesti 30 vrk netto.

Vinkki! Työnantaja voi täyttää esitietolomakkeen myös yksin saatuaan ensin työntekijän tiedot TAI nuori voi täyttää lomakkeeseen omat tietonsa ja lähettää lomakkeen linkin työnantajalle, jolloin työnantaja täyttää lomakkeen loppuun. Linkin jakaminen työnantajalle: Ensin nuori täyttää omat tietonsa sivulla 2. Sitten hän valitsee sivun alareunasta ”Tallenna ja jatka myöhemmin”-vaihtoehdon. Tämän valinnan jälkeen nuori voi lähettää näkyviin tulevan linkin työnantajalle.

Tuen myöntämisen edellytykset:

 • Yhdelle työnantajalle voidaan myöntää yhtä kesäkautta kohden korkeintaan viisi kesätyöseteliä, kukin eri nuorelle. Yhdelle nuorelle myönnetään yksi seteli yhtä kesäkautta kohden.
 • Nuori on syntynyt 2005–2008, ja hänen virallinen kotikuntansa on Turku.
 • Työnantaja on yritys, yhdistys, järjestö, seurakunta tai säätiö. Seteliä ei voi käyttää työllistymiseen Turun tai muun kaupungin toimipisteeseen, valtiolle eikä työllistymiseen yksityiselle henkilölle
 • Kesätyön kesto on vähintään 10 työpäivää, ja työaika on 30 tuntia viikossa tai yhteensä vähintään 60 tuntia kesäkauden aikana 1.5.–31.8.2023. Työpäivien ei tarvitse olla peräkkäisiä.
 • Työnantajan tulee maksaa ensisijaisesti kyseiseen työsuhteeseen sovellettavan työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Jos alalla on tehty Tutustu työelämään ja tienaa -sopimus, voidaan noudattaa sopimuksen mukaista palkkasuositusta. Lisätietoja Tutustu työelämään ja tienaa -ohjelmasta: Tutustu työelämään ja tienaa -kesätyö eli TTT - TAT. Palkan on oltava vähintään 370 euroa. Mikäli työtunteja on enemmän kuin 60, pitää myös palkan olla suurempi kuin 370 euroa. Mikäli nuoren bruttopalkka jää alle 370 euron, ei työnantajalle makseta kesätyösetelikorvausta.
 • Työnantaja maksaa lakisääteiset palkan sivukulut. Myös työntekijältä voi mennä palkasta sivukuluja, jotka jäävät työntekijän maksettaviksi. Lisätietoa sivukuluista ja niiden määrästä löydät esimerkiksi verohallinnon sivuilta sekä palkka.fi-palvelusta, jossa voit muun muassa laskea sivukulujen määrän ja netto-/bruttotulojen määrän.
 • Kesätyösetelikorvaus maksetaan vain, mikäli kaikki tuen myöntämisen edellytykset täyttyvät. Puuttuvat, puutteelliset, epäselvät tai ristiriitaiset dokumentit viivästyttävät tai voivat estää tuen maksamisen.
   

Hyödyllistä infoa nuorille ja työnantajille:

 • tyosuojelu.fi  Tietopaketti nuorista työntekijöistä
 • kesaduunari.fi SAK:n, STTK:n ja Akavan maksuton infopalvelu sekä nuorille että työnantajille (Toukokuusta alkaen)
 • finlex.fi Työehtosopimuksia
 • yrittajat.fi Kun nuori tulee töihin
 • tat.fi Tietoa nuorille, kesätöistä ja opiskelusta
 • kesaduuni.org Vastuullinen kesäduuni -kampanja