Aninkainen

Aninkaisten alue syksyllä 2021

Moni matkaaja saapuu Turkuun Aninkaisten alueen ja sen yhteydessä sijaitsevien joukkoliikenteen asemien kautta. Puutorilta Aninkaistensillan kautta ratapihalle ulottuva alue kehittyy tulevaisuudessa paitsi liikenteen ja logistiikan multimodaalina keskuksena myös vahvana asumisen, työnteon ja elämystoiminnan keskittymänä.

Aninkaisten alueen kehittämisen tavoitteena on kytkeä alue nykyistä tiiviimmin kaupungin keskustaan ja läheisiin toimintoihin. Alueen kehittämisen keskeisin ja kunnianhimoisin hanke on sen ytimeen suunniteltava korkeatasoinen matkakeskus. Lisäksi Aninkaisten hankkeeseen kytkeytyvät tiiviisti Puutorin ja konserttitalon ympäristön suunnittelu, Parkin kentän alueen kehittäminen ja Turun ratapiha-alueen kehitys.

Tulevasta matkakeskuksesta tavoitellaan kattavaa julkisen liikenteen yhteisterminaalia sekä viihtyisää ja toiminnoiltaan monipuolista kaupunginosakeskusta. Sisääntuloväylien liikenteelliseen solmukohtaan sijoittuva matkakeskus tervehtii Turkuun saapuvia ja luo samalla ensivaikutelman kaupungista. Siellä niin matkailijoiden kuin paikallistenkin on sujuva vaihtaa liikennevälineestä toiseen.

Keskustan kehän vieressä sijaitsevan Aninkaisten kautta kulkee valtaosa seudullisesta ja pitkän matkan joukkoliikenteestä. Alueen läpi suunnitellaan myös raitiotietä. Tulevaisuudessa junaliikenteen käyttäjämäärien oletetaan nousevan merkittävästi Tunnin junan nopean junayhteyden sekä mahdollisen paikallisjunaliikenteen ansiosta. Toisena keskeisenä liikenteellisenä solmukohtana toimii Tiedepuiston alueella sijaitsevan Kupittaan aseman seutu.

Aninkaisten hyvä saavutettavuus julkisella liikenteellä tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet myös erilaisten julkisten ja yksityisten palveluiden sijoittumiselle alueelle. Alueen asukasmäärän kasvun myötä kysyntä erilaisille kaupoille ja palveluille vain kasvaa.

Aninkaisten alueelle sijoittuvia hankkeita ovat mm. Matkakeskus, Turun ratapiha -hanke, Fabriikin alue, Väyläviraston ratapiha-alueen toimintojen uudelleenjärjestelyt, Logomon silta ja siihen kytkeytyvä pysäköintilaitos, Parkin kenttä, Puutori, Aninkaisten konserttitalon ja Ammatti-instituutin alue, suunnitelmat alueen läpi kulkevasta raitiotielinjasta sekä Tunnin juna ratasuunnitelmineen.

 

Aninkaisten alueen kokonaiskonseptin kehittäminen

Kokonaiskonseptin tausta ja tarkoitus

Kokonaiskonsepti 21.5.2021, (pdf 9 Mt)

Kokonaiskonseptia esiteltiin etänä järjestetyssä yleisötilaisuudessa 17.6.2021. Katso tallenne tilaisuudesta.

Kokonaiskonseptiin 17.-30.6.2021 jätettyihin kommentteihin voi tutustua Kerro kantasi -palvelussa.

Yleisötilaisuuden 11.3.2021 materiaali:

Kokonaiskonseptin laatimisen tueksi 11.-25.3.2021 saadut kommentit Kerro kantasi -palvelussa.

Aninkaisiin kytkeytyviä hankkeita ja suunnitelmia:

Lisätiedot: Hankepäällikkö Mika Rajala