Keskustavisio

Keskustavisio

  • Turun kaupunkikeskustan tulevaisuutta pohtinut monialainen työryhmä julkisti laatimansa keskustavision 14.8.2017.
  • Visiotyöryhmää johti tulevaisuudentutkimuksen professori Markku Wilenius.
  • Visioryhmän ajatuksia kehitti visuaaliseen hahmoon arkkitehti Eero Lundén toimistoineen.
  • Kehittämistyön tukena ovat olleet kaikille avoimet ja edelleen jatkuvat Turku Future Forum -tilaisuudet.

Keskustavision esittely (pdf)

Keskustavision e-kirja

#keskustavisio  #turkufutureforum

Kaupallinen keskusta laajenee, vanhastakaupungista kuoriutuu eurooppalainen kohtaamisten keidas, ja Aurajoen itäranta toimii elävänä alustana kulttuurin, ravintoloiden ja työnteon uudenlaiselle yhdistelmälle. Keskustan tulevaisuutta pohtineen visioryhmän mukaan Turun on mahdollista nousta globaalisti merkittäväksi kaupungiksi, jonka poikkeuksellinen saaristomaisuus ja kehittynyt infrastruktuuri luovat edellytykset viihtyisälle asumiselle ja elinvoimaiselle taloudelle ja kulttuurille.

Vuoden 2050 vision keskeisenä ajatuksena on ydinkeskustan laajentaminen sekä sitä tukeva käyttäjälähtöinen liikennejärjestelmä, joka mahdollistaa kasvun. Näiden uskotaan osaltaan ohjaavan kehitystä ja investointeja keskustan suuntaan.

Visiossa kaupallinen keskusta laajenee Kauppatorin ympäristöstä kohti jokirantaa ja satamaa sekä toisessa suunnassa kohti yliopistokampusta ja Kupittaata. Samalla kun kaupungin ydin laajenee, sen viihtyisyyttä ja elävyyttä vahvistetaan monin toimenpitein.