Liikenne ja liikkuminen keskustassa

Liikenteen ja liikkumisen ratkaisuilla on merkittävä rooli keskustan viihtyisyyden, saavutettavuuden ja liikkumisen sujuvuuden kannalta. Keskustan saavutettavuutta parannetaan ja keskustan sisällä tapahtuvaa liikkumista sujuvoitetaan liikennejärjestelmää ja katutilan käyttöä selkeyttämällä. Smart and Wise Turku -yhteistyönä kehitämme älykästä liikennettä sekä liikkumista kokonaisvaltaisena palveluna.

Turun keskusta on tulevaisuudessakin saavutettavissa kaikilla liikennemuodoilla, mutta keskustan vetovoimaa heikentävä läpiajoliikenne ohjataan keskustaa sivuaville väylille. Uusia katuosuuksia muutetaan kansainvälisten trendien ja kaupunkien menestystarinoiden mukaisesti asteittain kävely- ja pyöräilypainotteisiksi. Kestävän liikkumisen lisääminen edesauttaa liikenteen synnyttämien päästöjen vähentämistä ja kaupungin ilmastotavoitteiden saavuttamista, ja lisää keskustan viihtyisyyttä.

Aninkaisten alueelle suunnitteilla olevasta Matkakeskuksesta tavoitellaan uutta julkisen liikenteen yhteisterminaalia, joka parantaa keskustan saavutettavuutta ja liikkumisen sujuvuutta. Sijainti kaupunkiseudun liikenteellisessä solmukohdassa mahdollistaa nykyaikaiset ja tulevaisuuden tarpeisiin vastaavat julkisen liikenteen yhteydet ja sujuvat vaihdot liikennevälineestä toiseen.