Itäinen Rantakatu

Itäinen Rantakatu sijaitsee kaupunkilaisten ja matkailijoiden suosimalla alueella, Aurajoen rannalla. Itäisen Rantakadun ympäristöä kehitetään osana Turun keskustan kehittämisen kärkihanketta ja merellisen Turun kehittämistä.

Rettiginrinteen ja Sotalaistenkadun välillä pyörätie rakennetaan ajoradan tasoon.
 

Turun kaupunkiympäristölautakunta on vuonna 2019 hyväksynyt alueelle yksisuuntaiset, Itäisen Rantakadun molemmin puolin kulkevat pyörätiet, joilla halutaan rauhoittaa rantaa jalankulkijoille ja lisätä liikenneturvallisuutta. Kesällä 2021 on hyväksytty myös aluetta koskeva laaja yleissuunnitelma ja sitä täydentävä hankesuunnitelma.

Itäisen Rantakadun alueen yleissuunnitelman tavoitteena on alueen eri toimijoiden tarpeet huomioiden yhdistää hyväksytyt pyörätiesuunnitelmat sekä rannan muu käyttö ja toiminnot. Tavoitteena on liikenteen sekä rannan ja vesistön toimintojen sujuvuus, turvallisuus ja toimivuus. Suunnittelussa otetaan huomioon myös alueen historialliset, kaupunkikuvalliset ja luontoarvot.

Itäisen Rantakadun suunnitelman toteutus on jaettu kahteen vaiheeseen. Ensimmäinen vaihe toteutetaan välille Rettiginrinne–Sotalaistenkatu ja toinen Sotalaistenkatu–Purserinpuisto.

Sotalaistenkadun ja Purserinpuiston välillä parannetaan pyörätietä ja katua. Lisäksi Manillan laiturin kohdalle rakennetaan rantamuuri.

 

Itäisen Rantakadun suunnitelmat

Päätökset Itäisen Rantakadun hankesuunnitelmasta ja yleissuunnitelmasta:

Lausunto Turun hallinto-oikeudelle

Itäisen Rantakadun hankesuunnitelma (pdf)

Itäisen Rantakadun yleissuunnitelman kirjallinen selostus (pdf)

Yleissuunnitelman karttapiirustukset:

Kooste yleissuunnitelmaan Kerro kantasi -sivuilla 15.–28.3.2021 saaduista kommenteista (pdf)

Taustatiedot ja aiheeseen liittyvät päätökset

Itäisen Rantakadun yleissuunnitelman laatija on saanut työnsä tueksi kaupunkilaisilta ja alueen toimijoilta koottua tietoa:

Suunnitelmia edeltävät päätökset:

Manillan laiturin korjaushanketta koskevat päätökset:

Lisätiedot: hankepäällikkö Mervi Lehto