Ydinkeskusta

Toria ympäröivä kaupallinen ydinkeskusta on yksi keskeisistä keskustan kehittämisen toimenpidekohteista. Ydinkeskustan ympärivuotista vetovoimaa ja kaupallista elinvoimaa vahvistetaan monin toimenpitein yhdessä yrittäjien ja keskustan muiden toimijoiden kanssa.

Uudistuvasta Kauppatorista muodostuu monikäyttöinen kohtaamispaikka ja elävä tapahtumien keskus, jonka viihtyisyyttä lisätään istutuksin ja pysyvin rakentein. Torialueelle rakentuva kaupunkitila tarjoaa mahdollisuuden niin viihtyisään oleiluun kuin aktiiviseen kaupunkielämään eri käyttäjäryhmien tarpeet huomioiden. Kävelypainotteisten tilojen laajentaminen lisää keskustan viihtyisyyttä ja eloisuutta. Kun autot ohjataan pysäköintihalleihin, jää tilaa rakentaa kaupunkia ihmisille.

Liikenteen ja liikkumisen ratkaisuilla on merkittävä rooli keskustan viihtyisyyden, saavutettavuuden ja liikkumisen sujuvuuden kannalta. Kaupunki on käynnistänyt liikenteen vaihtoehtoisten mallien selvittämistyön, jossa eri vaihtoehtoja peilataan mm. kaupungin kulkutapajakauma- ja hiilineutraalisuustavoitteisiin.

Ydinkeskustaan kytkeytyviä osahankkeita ja projekteja:

Lisätiedot: Hankepäällikkö Kirsi-Maria Eronen