Keskustan kehittäminen

Keskustan kehittäminen

 • Hanke käynnistyi kaupunginvaltuuston päätöksellä vuonna 2016.
 • Kaupunginhallituksen asettamaa monialaista visiotyöryhmää on johtanut tulevaisuudentutkimuksen professori Markku Wilenius.
 • Visioryhmän ajatuksia on kehittänyt visuaaliseen hahmoon arkkitehti Eero Lundén toimistoineen.
 • Työn tukena ovat olleet kaikille avoimet Turku Future Forum -tilaisuudet.
 • Lisätietoja: Hankejohtaja Riitta Birkstedt

Keskustavision esittely (pdf)

Keskustavision e-kirja

Keskustavisio somessa

Keskustan kehittäminen on yksi Turun kaupungin kärkihankkeista. Hankkeessa laaditaan kunnianhimoinen visio keskustan elinvoiman ja vetovoiman vahvistamiseksi sekä konkreettinen tiekartta toimenpiteistä ja vaiheista, joilla vision mukainen tila keskustan kehittämisessä saavutetaan.

Visiotyön pohjana ovat Turku 2029 -kaupunkistrategiaan kirjatut keskustan kehittämistä koskevat painopisteet. Tarkoituksena on etsiä sekä nopeasti toteutettavia, vaikuttavuudeltaan tehokkaita toimenpiteitä että pidemmän aikavälin laajempia toimenpidekokonaisuuksia, joilla keskustan elävyyttä ja viihtyisyyttä parannetaan pysyvästi.

Turun keskustaa kehitetään kaupunkikulttuurin sydämenä, kaupunkilaisten yhteisenä viihtyisänä ympäristönä sekä liike-elämän, kaupan, kulttuurin ja matkailun vetovoimaisena keskittymänä.

Kärkihankkeen tavoitteena on:

 • parantaa ympärivuotista houkuttelevuutta ja julkisia kaupunkitiloja;
 • yhtenäistää keskustan toiminnallisuutta;
 • varmistaa vilkkaan kulttuurielämän ja vireän tapahtumatoiminnan edellytykset keskustatilassa;
 • lisätä keskustan asukas- ja työpaikkamääriä;
 • palauttaa usko keskustaan kannattavana investointikohteena;
 • varmistaa keskustan saavutettavuus ja liikkumisen sujuvuus kaikilla kulkuvälineillä, sekä
 • edistää keskustan mahdollisuuksia toimia innovaatioalustana digitalisoituville ja muille uusille palveluille.

Tulevaisuudentutkimuksen professori Markku Wileniuksen johdolla Turun kaupunkikeskustan tulevaisuutta pohtinut monialainen työryhmä julkisti laatimansa keskustavision 14.8.2017. Keskustavisio 2050 on tiiviissä yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa tuotettu ja huolellisesti perusteltu tulevaisuuskuva elinvoimaisesta, eurooppalaisesta ja hyvinvointia tukevasta Turun keskustasta.

Visiossa määritellään, millaisista tekijöistä tulevaisuuden elinvoimainen ja vetovoimainen kaupunkikeskusta rakentuu. Lisäksi siinä on esitetty joukko toimenpiteitä, joiden avulla tulevaisuuskuvaa voidaan toteuttaa. Toimenpiteet kohdistuvat pääasiassa kaupallisen ja historiallisen keskustan alueille sekä Aurajokirantaan. Visioon sisältyy myös toimenpiteitä keskustaan rajoittuvien alueiden, erityisesti Aninkaisten, Tiedepuiston ja sataman, kytkemisestä tiiviimmin osaksi keskustaa.