Koko perheen kaupunki

Esimerkkejä turkulaisille perheille suunnatuista palveluistamme:

Ihmeelliset vuodet -vanhempainryhmä tarjoaa käytännöllisiä taitoja vanhemmuuteen ja tukea omaan jaksamiseen.

Voimaperheet-toimintamallilla tuetaan lasten ja lapsiperheiden mielenterveyttä.

Äiti-vauva-ryhmässä on mahdollisuus keskustella ja vaihtaa kokemuksia toisten vastaavassa tilanteessa olevien äitien kanssa. Ryhmä on psykoterapeuttisiin menetelmiin perustuvaa hoidollista työtä.

Perhekeskus Torin Kulma tarjoaa apua matalalla kynnyksellä pieneenkin avuntarpeeseen. Ajatuksena on, ettei korvaavaan lastensuojelun perhetyöhön tarvitsisi tukeutua ollenkaan.

Icehearts-joukkueet tarjoavat tukea koulunkäyntiin, vapaa-aikaan ja kasvamiseen joukkueurheilun kautta.

Lapsiperheiden mukana rakentuu kaupungin tulevaisuus: huomisen Turku ja turkulaiset. Haluamme, että kaupunkimme on perheille hyvä paikka asua.

Mikä on avain hyvään perhearkeen? Oma koti, riittävä toimeentulo, hyvät kulkuyhteydet ja järkevät välimatkat työhön ja harrastuksiin, turvallinen elinympäristö, monipuolinen vapaa-ajan tarjonta ja yhteisön tuki vaihtuvissa elämäntilanteissa? Niihin panostamme: hyvään elinympäristöön, toimivaan kaupunkirakenteeseen sekä kattaviin, monimuotoisiin ja helposti saavutettaviin lapsiperheiden palveluihin.

Tuemme perheiden kasvatustyötä

Turun hyvinvointistrategiaan on kirjattu tavoitteeksi, että lapset ja nuoret kasvavat aktiivisiksi ja yhteisvastuuta kantaviksi kaupunkilaisiksi. Tämä on tärkeää koko yhteisön hyvinvoinnin kannalta.

Jotta tavoitteeseen päästään, on meidän tuettava perheitä heidän kasvatustyössään ja arjessaan. Lapsen elämään keskeisesti kuuluvien varhaiskasvatuksen ja koulutyön lisäksi tarjoamme perheille palveluita elämän eri tilanteisiin: ammattilaisten tukea, vertaistukea, ohjausta ja neuvontaa. Näitä ovat esimerkiksi neuvolapalvelut ja lapsiperheiden kotipalvelu.

Lapsella on oikeus varhaiskasvatukseen

Varhaiskasvatuspalveluiden tuottamisessa lähtökohta on, että jokaisella lapsella on niihin oikeus. Varhaiskasvatus on tärkeä työkalu perheiden ja lasten osallistamisessa sekä syrjäytymisen ennaltaehkäisyssä. Tehtävämme on huolehtia varhaiskasvatuksen laadusta ja päivähoitotarjonnan kattavuudesta. Tarjontaa monipuolistaa yhteistyömme yksityisten toimijoiden, kuten järjestöjen ja yritysten kanssa.

Varhaiskasvatustarpeet vaihtelevat perheestä ja elämäntilanteesta toiseen. Siksi panostamme palveluiden monimuotoisuuteen ja tarjoamme myös päiväkotitoimintaa kevyempiä ratkaisuja. Varhaiskasvatuksessa tehdään yhteistyötä neuvoloiden ja ennaltaehkäisevän perhetyön kanssa, jotta perheiden tuen tarve voidaan havaita ajoissa.

Perusopetus on hyvinvoinnin tukipilari

Perusopetus on yksi ydintehtävämme. Se on avain sekä yksilön, että yhteisön hyvinvointiin. Huomioimme perusopetuksessa oppijoiden yksilölliset tarpeet, työelämän muutokset, teknologisen murroksen ja elinikäisen oppimisen tarpeen.

Perheiden tarpeet ohjaavat osaltaan toiminnan suunnittelua. Esimerkiksi koulujen aamu- ja iltapäiväkerhotoiminta tukee perheiden arjen sujumista. Järjestämällä harrastekerhot koulupäivien välittömään yhteyteen vähennämme kuljetusten tarvetta iltaisin, mikä lisää perheiden yhteistä aikaa.

Aktiivinen vapaa-aika jokaiselle

Kaikilla tulisi olla mahdollisuus osallistua kulttuuritoimintaan ja harrastaa liikuntaa riippumatta perheen varallisuudesta – aktiiviseen vapaa-aikaan.

Panostamme matalan kynnyksen palveluihin ja maksuttomaan tarjontaan. Esimerkkinä vaikkapa Lasten liikunnan ihmemaa, joka aina sunnuntaisin liikuttaa satoja lapsia eri puolilla Turkua.

Tuemme kaupunkilaisten omatoimisuutta ja itsepalvelun mahdollisuuksia. Esimerkiksi itsepalvelukirjastot tuovat joustavuutta lähikirjastojen palveluaikoihin. Samoin monipuoliset ulkoliikuntapaikat eri puolilla kaupunkia ovat asukkaiden käytettävissä aina silloin, kun lenkkipolulle tai luistelukentälle lähteminen itse kutakin houkuttaa.