Koko Turku liikkuu: Säännöt

KILPAILUN SÄÄNNÖT

1. Kilpailun järjestäjä
Turun kaupunki

2. Kilpailuun osallistuminen 
Kilpailuun voivat osallistua kaikki turkulaiset ja Turun kaupungin palveluksessa olevat henkilöt täyttämällä osallistumislomakkeen 30.9. mennessä osoitteessa www.turku.fi/kokoturkuliikkuu tai palauttamalla osallistumiskortin 4.10. mennessä joko Turun pääkirjastoon, Turku-pisteeseen, Joukkoliikennetoimiston palvelupisteeseen, Impivaaran uimahalliin, tai osoitteella Turun kaupungin vapaa-aikatoimialan hallinto, PL 248, 20101 TURKU. Sama henkilö voi osallistua kilpailuun vain kerran.

3. Kilpailuaika 
Kilpailuaika netissä on 1.9.–30.9.2017. Paperisen osallistumiskortin voi palauttaa 4.10. mennessä, sen jälkeen saapuneita osallistumisia ei hyväksytä. Vastuu osallistumisen perille saapumisesta osallistumisaikana on osallistujalla. Järjestäjä ei vastaa tietoteknisistä tai muista vastaavista syistä johtuvista osallistumisesteistä tai virheistä osallistumisessa.

4. Palkinto
Palkintoina arvotaan:

  • Kuntokeskus Motivuksen vuosikortti (arvo n. 800 €)
  • 10 kpl Polar A370 aktiivisuusmittari (arvo 179 €/kpl)
  • 3 kpl Turun Kaupunginteatterin 2-hengen lahjakortteja (arvo n. 80 €/kpl)
  • 1 kpl museokortti Turun kaupungin museoihin (arvo 40€/kpl)
  • 3 kpl Föli-lahjakorttia (arvo 20 €/kpl)
  • 3 x 10 kerran Turun kaupungin liikuntaranneke (arvo 68 €/ 48 € /kpl)
  • 2 kpl lippuja Turun filharmonisen orkesterin Äärettömyyksiin-konserttiin 27.10.2017 (arvo 42 €)
  • 2 kpl Parturi-kampaamo Titun tuotekassi
  • 1 kpl Ruohonjuuren tuotekassi

5. Palkinnon lunastus ja rajoitteet
Voittajalle annetaan tarkemmat ohjeet palkinnon lunastamisesta. Voittaja sitoutuu noudattamaan näitä ohjeita eikä järjestäjä vastaa ohjeiden vastaisen toiminnan seurauksista miltään osin. Mikäli osallistuja on antanut virheelliset tai puutteelliset yhteystiedot tai palkintoilmoitusta tai palkintoa ei muusta kuin järjestäjästä johtuvasta syystä voida toimittaa voittajalle, järjestäjällä ei ole velvollisuutta toimittaa palkintoa tai sitä vastaavaa korvausta voittajalle.

Palkinto on henkilökohtainen, eikä sitä voi siirtää kolmannelle taholle. Palkintoa ei voi vaihtaa rahaksi tai muuksi hyödykkeeksi. Järjestäjä voi kieltäytyä luovuttamasta palkintoa tai vaatia luovutettuja palkintoja takaisin epärehellisyyden, osallistumiskelpoisuuden puutteen tai muun vastaavan seikan perusteella.

6. Oikeudet 
Oikeudet kilpailuun liittyvään materiaaliin ja siihen liittyviin immateriaalioikeuksiin kuuluvat järjestäjälle. Kaupungilla on oikeus käyttää kilpailuun ilmoitettuja vastauksia ilman erillistä korvausta kaikissa markkinointimateriaaleissaan ja verkkosivuillaan.

7. Järjestäjän ja yhteistyökumppaneiden vahingonkorvausvastuu 
Järjestäjä eivät vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat osallistumisesta kilpailuun, palkinnon lunastamisesta tai palkinnon käyttämisestä. Järjestäjän vastuu palkinnon voittajaa kohtaan ei koskaan ylitä palkinnon arvoa. Palkinnon voittaja vapauttaa järjestäjän kaikesta vastuusta, joka koskee vammaa tai vahinkoa, joka aiheutuu palkinnon lunastamisesta tai käyttämisestä.

8. Verot 
Järjestäjä vastaa kilpailupalkinnosta mahdollisesti aiheutuvasta arpajaisverosta.

9. Henkilötietojen käsittely ja julkaisuoikeus
Osallistujien henkilötietoja käsitellään järjestäjän rekisteriselosteen ehtojen mukaisesti. Osallistumalla kilpailuun osallistuja myöntää järjestäjälle oikeuden käyttää palkinnon voittaneen nimeä, kuvaa tai lausumaa kilpailuun liittyvässä tiedotuksessa eri medioissa ilman erillistä suostumusta tai eri korvausta.

10. Sääntöjen muuttaminen 
Järjestäjä pidättää oikeuden näiden sääntöjen muuttamiseen.